วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์จ่อส่งจนท.คัดลอก 'หนังสือบุด' สอบข้อเท็จจริง 'พระเจ้าอุทุมพร'

รัฐบาลพม่าเบรก 'สมาคมจิตพรรณ' ขุดสถูปพระเจ้าอุทุมพรแล้ว พร้อมส่งกรมโบราณคดีดูแลแทน ขณะที่กรมศิลป์ ส่ง ผชช.ภาษาพม่าขอคัดลอกหนังสือบุด ที่เก็บไว้ในหอสมุดอังกฤษ มาศึกษาข้อมูลเชิงลึก...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.57 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงกรณีการขุุดค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สถูปบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ณ สุสานลินซินกง เมืองอมรปุระ ประเทศเมียนมาร์ ว่าได้รับรายงานจากคณะทำงานกรมศิลปากร ว่า ขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาเมืองมัณฑะเลย์ ได้สั่งระงับโครงการขุดค้นสถูปพระเจ้าอุทุมพร รวมถึงโครงการอนุสรณ์สถานมหาเถระพระเจ้าอุทุมพร ณ สุลานลินซินกง ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมจิตรพรรณทีี่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมมิตรภาพไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แล้ว

ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้นำคณะทำงาน รวมถึงสื่อมวลชน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมจิตรพรรณ พบว่า หลักฐานที่ค้นพบที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า เป็นสถูป และพระบรมอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรจริง จึงควรจะมีการศึกษาและพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อน โดยอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งจะมีการศึกษาตามหลักวิชาการร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร และกรมโบราณคดีฯ ของเมียนมาร์

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการพัฒนาเมืองมัณฑะเลย์ ยังระบุว่า ทางสมาคมจิตรพรรณ ไม่เคยส่งหลักฐานที่เฉพาะเจาะจง หรือ ปรึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบของเมียนมาร์ ดังนั้น รัฐบาลภูมิภาคมัณฑะเลย์ และกรมโบราณคดีฯ กระทรวงวัฒนธรรมเมียนมาร์ จะเข้าดำเนินการในโครงการดังกล่าวต่อไปแทน และสั่งระงับการดำเนินงานของสมาคมจิตรพรรณ ทั้งนี้ ในส่วนกรมศิลปากร จะมีการจัดส่งคณะทำงาน ร่วมศึกษาหลักฐานคนไทยในเมียนมาร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก รวมทั้ง ส่งผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าจากประเทศไทย ไปแปล หนังสือ "พาราไบก์ (parabike)" หรือหนังสือบุดของพม่า ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญให้ชัดเจนอีกรอบ ซึ่งขณะนี้หนังสือบุดถูกเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ (British Library) ดังนั้น กรมศิลปากรจะประสานงานขอคัดลอกหนังสือดังกล่าวมาศึกษาอย่างละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ มีรายงานข่าวจาก สำนักข่าวอิระวดี ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งได้มีคำสัมภาษณ์ของนายมิคกี้ ฮาร์ท นักประวัติศาสตร์ไทย และทีมงานผู้ขุดค้นสถูปพระเจ้าอุทุมพร ว่า ทีมงานได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการพัฒนาเมืองมัณฑะเลย์ ให้ยกเลิกโครงการที่อยู่โดยรอบพื้นที่การขุดค้นสุสานพระเจ้าอุทุมพร โดยหนังสือดังกล่าวให้ล้มเลิกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่เมืองอมรปุระ ได้แจ้งว่า จะต้องยกเลิกการขุดค้นด้วย ดังนั้น เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม นายฮาร์ท และทางทีมงาน จะพยายามหาหนทางที่จะรักษาบทบาทโครงการนี้ให้อยู่ต่อไป.

รัฐบาลพม่าเบรก 'สมาคมจิตพรรณ' ขุดสถูปพระเจ้าอุทุมพรแล้ว พร้อมส่งกรมโบราณคดีดูแลแทน ขณะที่กรมศิลป์ ส่ง ผชช.ภาษาพม่าขอคัดลอกหนังสือบุด ที่เก็บไว้ในหอสมุดอังกฤษ มาศึกษาข้อมูลเชิงลึก... 17 มี.ค. 2557 17:21 17 มี.ค. 2557 19:28 ไทยรัฐ