วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานวิจัย 'เพศในคุก' พบนักโทษมีเพศสัมพันธ์กันเอง

ม.มหิดล เปิดงานวิจัย 'เพศในคุก' พบนักโทษมีเพศสัมพันธ์ในคุก ทั้งที่ต้องห้าม แลกการคุ้มครอง เงิน และความสุขส่วนตัว รวมถึงมีเบี่ยงเบนทางเพศชั่วคราว ระบุเสี่ยงเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.57  รศ.ดร.ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ อาจารย์ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยถึงการศึกษาวิจัยเรื่อง “เพศในคุก” ว่า จากมูลเหตุปัญหาของสภาวะสุขภาพนักโทษทั่วโลกที่พบมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค สูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า ทั้งยังพบการติดยาเสพติด สุรา จำนวนมาก จึงหยิบยกเป็นประเด็นศึกษาถึง “เพศในคุก” ของประเทศไทย

โดยเป็นการทบทวนค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิถีทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศ และความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในเรือนจำประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน พบมีงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นวิทยานิพนธ์ 4 เรื่องและหนังสือ 1 เรื่องเท่านั้น ซึ่งมีงานวิจัยบ่งชี้ว่า นักโทษมีความสัมพันธ์ทางเพศกันทั้งในคุกชายและคุกหญิง แม้ว่าเรื่องนี้จะถือเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับเรือนจำ แต่ทางปฏิบัติเกิดขึ้นจริง ทั้งในคุก กทม.และจังหวัดอื่นๆ หลายที่ ซึ่งความสัมพันธ์ทางเพศในนักโทษไทยเกิดขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของเงินตรา ความพอใจทางเพศ การคุ้มครองความปลอดภัย การแสดงความเป็นอิสระจากกฎขององค์กร และเป็นการประคับประคองความรู้สึกในภาวะที่ต้องถูกจองจำ รูปแบบมีทั้งเพศสัมพันธ์ทางปาก ทางทวารหนัก การใช้วัตถุหรือส่วนของอวัยวะในร่างกายเป็นตัวช่วย

อาจารย์ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มม. กล่าวอีกว่า วิถีทางเพศที่พบ เช่น การสักตามร่างกาย การฝังมุก การฉีดน้ำมันมะกอกเข้าอวัยวะเพศชาย การมีศัพท์เฉพาะ รวมถึงการสร้างครอบครัวสมมติ โดยในกลุ่มนักโทษชายพบการสักจำนวนมาก เพื่อบ่งบอกความเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือหัวโจก กลุ่มคนเหล่านี้จะมีอิทธิพลในการเลือกคู่ขา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกะเทย หรือบางคนไม่ได้เป็นกะเทย แต่ดูอ่อนแอก็มีโอกาสถูกเลือกเป็นคู่ขา และใช้รูปแบบการร่วมเพศทางทวารหนักเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการฝังมุกที่อวัยวะเพศ โดยการใช้พลาสติกหรือแก้วเหลาให้กลมเป็นเม็ดและกรีดบริเวณหนังหุ้มแล้วยัดเข้าไป การฝังจะแสดงความเป็นลูกผู้ชายและทำให้อีกฝ่ายมีความสุข ขณะที่นักโทษหญิงกลุ่มที่มีบทบาทอิทธิพลจะพัฒนาตนเองโดยไม่ได้เรียกว่าทอม แต่จะเรียกว่า แมน ทั้งที่แต่เดิมเป็นหญิงโดยปกติ แต่พอเข้าไปในคุกมีการพัฒนาลักษณะให้เป็นผู้ชาย เช่น ตัดผมสั้น เอาผ้ารัดหน้าอก และวางบทบาทเป็นสามี คู่ขาก็จะวางบทบาทเป็นภรรยา มีการปรนนิบัติกัน รวมถึงมีการหึงหวง

อย่างไรก็ตาม มีรายงานชัดเจนว่า กลุ่มคนเหล่านี้ก่อนเข้าคุกไม่ได้เป็นเพศที่สามหรือมีความเบี่ยงเบนทางเพศ แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไม่มีทางเลือก ถือเป็นความเบี่ยงเบนทางเพศชั่วคราว เพื่อให้ตนเองมีความสุข เพราะคนเหล่านี้คิดว่าเป็นเพียงบทบาทสมมติที่เกิดขึ้นเฉพาะในคุก สังคมภายนอกไม่มีใครรับรู้ ขณะที่ในต่างประเทศมีรายงานเรื่องความสัมพันธ์ในแง่วิถีทางเพศระหว่างผู้คุมกับนักโทษด้วย โดยระบุถึงผู้คุมแสวงหาหรือฉกฉวยโอกาสในการหาความพึงพอใจทางเพศกับนักโทษเช่นกัน สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีรายงานวิจัยเรื่องนี้ แต่เดาว่าก็น่าจะมีเช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้นักโทษต้องจำยอม สิ่งเหล่านี้รอการศึกษาเปิดเผยทั้งหมด

รศ.ดร.ศิริวรรณ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพต่อวิถีทางเพศของนักโทษ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดความรุนแรงทางเพศในนักโทษได้ง่าย องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักโทษจึงต้องตระหนักวิถีทางเพศ เพศสัมพันธ์ และความรุนแรงทางเพศในนักโทษ และความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงการระบาดของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในนักโทษ ซึ่งพบจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ไม่อยากให้มองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในคุกเป็นความผิด หรือเป็นเรื่องที่จะต้องจับกุม ทำร้ายหรือปิดบัง ต้องห้าม ความจริงเรื่องเพศในคุกสามารถใช้เป็นช่องทางที่ทำให้นักโทษบรรเทาภาวะต่างๆ ทางจิตใจได้ แต่ต้องขอย้ำว่าถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกบังคับแต่เป็นความยินยอมพร้อมใจ คิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักการป้องกัน เช่นที่ต่างประเทศจะมีการขอถุงยางอนามัยได้ และที่อยากให้เน้นมากซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย คือการเปิดโอกาสมีวันที่นักโทษได้อยู่กับคู่ครองอาจจะปีละ 2 วัน โดยคัดเลือกนักโทษประเภทไหนที่จะได้มีโอกาสเช่นที่ว่า เพราะในต่างประเทศมีการเปิดโอกาสให้คู่ที่แม้จะต้องโทษได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน เพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่เราไปมองว่านักโทษจะต้องถูกจำกัดสิทธิ์ทั้งหมด ลองนึกถึงนักโทษที่ต้องถูกจำคุก 20 ปี หมายถึงสิทธิ์อันนี้จะหายไปเลย.

ม.มหิดล เปิดงานวิจัย 'เพศในคุก' พบนักโทษมีเพศสัมพันธ์ในคุก ทั้งที่ต้องห้าม แลกการคุ้มครอง เงิน และความสุขส่วนตัว รวมถึงมีเบี่ยงเบนทางเพศชั่วคราว ระบุเสี่ยงเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์... 17 มี.ค. 2557 17:10 17 มี.ค. 2557 20:23 ไทยรัฐ