วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกสมาคมพืชสวนฯ แนะงดปลูกข้าวนาปรัง แก้ปัญหาข้าวราคาต่ำ

นายกสมาคมพืชสวนฯ แนะงดปลูกข้าวนาปรัง แก้ปัญหาข้าวราคาต่ำ

  • Share:

อนันต์ ดาโลดม เสนอทางรอดข้าวไทย ออกกฎหมายห้ามชาวนาปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลใหม่ 14 ล้านไร่ แฉยังมีข้าวค้างสต๊อกรัฐจากปี 52-57 บวกกับข้าวนาปรังรอบแรกกว่า 15 ล้านตันฉุดราคาข้าวตลาดโลกดิ่งเหว...

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการเร่งดำเนินการนอกจากจ่ายเงินให้ชาวนาอย่างเร่งด่วนแล้ว ต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวไทยในตลาดโลกตกต่ำ เพราะมีสาเหตุจากประเทศไทยมีข้าวเหลือในสต๊อกมากกว่า 10 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของข้าวที่จำหน่ายอยู่ในตลาดโลกปีละประมาณ 30 ล้านตัน รวมทั้งคุณภาพข้าวที่เสื่อมสภาพลงไปทุกวัน และที่น่าตกใจก็คือ ยังมีข้าวจากโครงการรับจำนำในปี 2552 เหลืออยู่ในสต๊อกของรัฐบาล รวมอยู่ในโครงการรับจำนำ ปี 2554/55 ถึงฤดูกาลนาปี 2556/57 บวกกับข้าวในฤดูกาลนาปรังรอบแรกไม่น่าจะน้อยกว่า 5 ล้านตัน ถึงแม้จะประสบปัญหาภัยแล้ง ข้าวเปลือกที่ออกในช่วงนี้ ราคาข้าวเปลือกคาดว่าจะไม่เกิน 6,000 บาทต่อตัน และตกต่ำไปอีก หากไม่มีหน่วยงานใดมาแก้ไขในเรื่องราคาและคุณภาพข้าวที่ด้อยคุณภาพตั้งแต่ปี 2554

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า ทางรอดของข้าวไทย ต้องออกฎหมายห้ามชาวนาปลูกข้าวนาปรังในรอบปี 2557 และ 2558 เนื่องจากปริมาณการปลูกข้าวนาปรัง ผลผลิตเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ ประมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยประมาณ 670 กิโลกรัม ซึ่งหากเลิกปลูกข้าวนาปรังเพียง 1 ฤดูกาล จะลดปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดได้ประมาณ 10 ล้านตัน หรือเป็นข้าวสารประมาณ 5.5 ล้านตัน ที่จะหายไปจากตลาด

“เสนอให้จ้างชาวนาที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานให้เลิกปลูกข้าวนาปรัง 1 ฤดูกาล ซึ่งวิธีการเช่นนี้ได้ทำกันมานานแล้วในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป เมื่อผลผลิตล้นเกินความต้องการของตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรจะประสบปัญหาการขาดทุนและหากรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยการแทรกแซงด้านราคา จะเป็นการทำลายกลไกตลาด ในจำนวนพื้นที่นาปรัง 14 ล้านไร่ หากชดเชยให้ชาวนาผู้เสียสละ ไร่ละ 2,000 บาท รัฐบาลต้องใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่น้อย เมื่อเทียบกับการใช้เงินแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการประกันรายได้ หรือการจำนำ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ใช้ไปกว่า 7 แสนล้านบาท อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลก จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก ช่วงพักปลูกข้าว 5 เดือนสามารถปลูกพืชหมุนเวียนช่วงรอยต่อระหว่างนาปีและนาปรัง ซึ่งเป็นระบบเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กลับมาอีกครั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้