วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์พบนอมินี2รายในเชียงใหม่ลอบทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจนอมินีในจังหวัดเชียงใหม่ 16 ราย พบ 2 รายเป็นนอมินีแอบทำธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม เตรียมเอาผิดตามกฎหมาย พร้อมส่งดีเอสไอดำเนินการ เล็งตรวจจังหวัดท่องเที่ยวที่เหลือต่อ ตั้งเป้าตรวจ 198 ราย...

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างชาติ (นอมินี) ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในปี 57 ว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบนอมินีในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 16 ราย แยกเป็นธุรกิจร้านอาหาร 7 ราย ธุรกิจท่องเที่ยว 8 ราย และธุรกิจสปา 1 ราย เบื้องต้นพบว่า ผู้ถือหุ้นคนไทยมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นนอมินีในนิติบุคคล 2 ราย ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ จะตรวจสอบนอมินีในนิติบุคคลที่ชลบุรี และภูเก็ต ส่วนเดือนมิ.ย.57 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ พังงา และเดือนก.ค. จังหวัดตราด

“กรมฯ ได้แบ่งธุรกิจที่จะตรวจสอบเป็นรายกลุ่ม 6 กลุ่ม ได้แก่ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยว ให้เช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่ารถยนต์ และสปา โดยมีจำนวนที่เข้าข่าย 6,942 ราย แต่กรมฯ ได้คัดกรองแล้ว เหลือกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีพฤติกรรมเป็นนอมินีที่จะต้องตรวจสอบ 198 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ฯลฯ หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นนอมินีจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย”

สำหรับผลการตรวจสอบนอมินีในปี 56 นั้น กรมฯ ได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีพนักงานของสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายร่วมถือ หุ้นกับคนต่างด้าว 2,554 ราย ซึ่งได้ส่งให้ดีเอสไอดำเนินคดีแล้ว 14 ราย เพราะพบว่า มีคนไทยให้ความช่วยเหลือ ถือหุ้นแทน และทำธุรกิจในบัญชีสงวน คือ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้ารับจองที่พัก การก่อสร้าง ขายอาหาร ให้เช่าห้องพัก บริการทำความสะอาด ให้เช่ารถ รับตัดเย็บเสื้อผ้า ให้คำปรึกษางานด้านก่อสร้าง และผลิตหัวขุดเจาะ  

นอกจากนี้ ยังได้ส่งให้กรมที่ดินเอาผิดตามกฎหมายที่ดิน 362 ราย เพราะพบว่ามีการถือหุ้นแทน แต่บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจเพียงจัดตั้งขึ้นเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น ส่วนการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวรัสเซียถือหุ้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 153 ราย ยังไม่พบข้อเท็จจริงที่แสดงว่าคนไทยที่ร่วมลงทุนด้วยมีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวที่จะสามารถดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับนอมินีได้.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจนอมินีในจังหวัดเชียงใหม่ 16 ราย พบ 2 รายเป็นนอมินีแอบทำธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม เตรียมเอาผิดตามกฎหมาย พร้อมส่งดีเอสไอดำเนินการ เล็งตรวจจังหวัดท่องเที่ยวที่เหลือต่อ ตั้งเป้าตรวจ 198 ราย... 17 มี.ค. 2557 13:24 17 มี.ค. 2557 15:28 ไทยรัฐ