วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบโอวาท นร.ทุน '1 อำเภอ 1 ทุน' ให้ตั้งใจเรียนที่สุด

"จาตุรนต์" ให้โอวาทนักเรียนทุน "1 อำเภอ 1 ทุน" ขอนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะภาษา ให้ตั้งใจเรียน ไม่เครียดมากจนเกินไป และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ รวมถึงหาข้อมูลวิชาที่ตัวเองสนใจให้มากที่สุด...

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเห็นว่า นักเรียนไทยจำนวนมากมีศักยภาพ แต่ขาดโอกาส จึงได้มีแนวความคิดที่จะอาศัยนักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสนี้ให้ได้รับโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้ในประเทศที่มีคนไทยไปศึกษาน้อย เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ และเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

"ขอให้ทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำ หรือประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ และต้องเตรียมตัวไปเริ่มต้นใช้ชีวิตได้สะดวก หรือไปเรียนต่อได้ง่าย ควรจะใช้เวลาให้เต็มที่ นักเรียนหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน การไปอยู่ต่างประเทศ จึงถือเป็นเรื่องใหม่และแปลก จึงจะต้องมีการปรับตัว เพราะฉะนั้น การเตรียมตัวในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่จะไป ก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน หรือจากผู้ที่มีประสบการณ์ และไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ นอกจากนี้ ให้นักเรียนหาข้อมูล อาจคุยกับคนในครอบครัว รุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศที่จะไปว่ามีจุดเด่นในสาขา วิชาใด เพื่อให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เนื่องจากการเรียนที่ให้ได้ผลดี เกิดจากการที่มีแรงจูงใจ ความสนใจ และความเต็มใจที่จะเรียน"

ทางด้าน น.ส.ศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ผู้รับทุนประเภทที่ 1 อ.เมือง จ.สตูล และนายศุภวิชญ์ ปานไพรศล นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้รับทุนประเภทที่ 2 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนโครงการฯ ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้ได้พบกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนทุกคน สิ่งที่ผู้รับทุนทุกคนจะทำได้เพื่อตอบแทนโครงการฯ และแทนคำสัญญา คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่เลือก นำความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป.

"จาตุรนต์" ให้โอวาทนักเรียนทุน "1 อำเภอ 1 ทุน" ขอนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะภาษา ให้ตั้งใจเรียน ไม่เครียดมากจนเกินไป และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ รวมถึงหาข้อมูลวิชาที่ตัวเองสนใจให้มากที่สุด... 17 มี.ค. 2557 12:09 17 มี.ค. 2557 12:41 ไทยรัฐ