วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อดีตเสนาธิการ กปท.' ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน 4 เรื่อง ปม ลต.

"ไทกร พลสุวรรณ'' อดีตเสนาธิการร่วมกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่ง 4 ปม ลต.-สถานภาพนายกฯ ชงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อ

วันที่ 17 มี..57 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายไทกร พลสุวรรณ อดีตเสนาธิการร่วมกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ หรือ กปท. ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้พิจารณาวินิจฉัยเร่งด่วน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. กรณีการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่ไม่ได้จัดการเลือกตั้งภายในวันเดียว 2. กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส. และไม่มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 3. ไม่สามารถให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเรียกประชุมสภาครั้งแรกขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

และ 4. การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหลังพ้นตำแหน่งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ามารับหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกนานเท่าใด เพราะเป็นสถานการณ์ผิดปกติ โดยไม่ได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหลังจากการพ้นตำแหน่งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขัดรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 181 วรรคหนึ่งหรือไม่

นายไทกร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องในเรื่องดังกล่าวว่ายื่นผิดช่องทาง ไม่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญ ม.212 จึงได้ขอยื่นเรื่องให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 244 และมาตรา 245 วรรค 1 เพื่อคลี่คลายปัญหาและวิกฤติชาติที่ร้ายแรงอยู่ในขณะนี้ให้ยุติโดยเร็ว

"ไทกร พลสุวรรณ'' อดีตเสนาธิการร่วมกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่ง 4 ปม ลต.-สถานภาพนายกฯ ชงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อ 17 มี.ค. 2557 11:34 17 มี.ค. 2557 14:36 ไทยรัฐ