วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

He was gathered to his fathers.

ผมเคยได้ยินประโยคหนึ่ง He was gathered to his fathers. ผู้อ่านท่านที่เคารพ father ฟา-เธอะ หมายถึง พ่อ บิดา ผู้อ่านท่านสังเกตตัว -s หลังคำว่า father นะครับ fathers ในที่นี้หมายถึง บรรพบุรุษ ถ้าจะแปลอย่างตรงตัวก็คือ เขาถูกรวบรวมไปสู่บรรพบุรุษของเรา หรือเขาไปหาบรรพบุรุษของเขา ซึ่งก็คือ เขาตาย นั่นเอง

เราคิดว่า father หมายถึง พ่อ ก็น่าจะเป็นผู้ชาย แต่พอเจอ father ที่ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับผู้หญิง ก็งงนะครับ อย่างเช่น Rosemary fathered the child upon you. ท่านจะเห็นว่า father คำนี้เติม -ed จึงทำหน้าที่เป็นกริยา เมื่อ father ทำหน้าที่เป็นกริยา จะหมายถึง เป็นบิดา หรือ เป็นผู้ก่อ ประโยคข้างบนจึงหมายความว่า โรสแมรีกล่าวหาว่าคุณเป็นพ่อของเด็ก

คนไทยมีคำด่าย้อนกันไปถึงโคตรเหง้าเยอะมาก ฝรั่งเองก็มีไม่น้อยเหมือนกันครับ ผมเคยได้ยินฝรั่งด่ากันว่า Cowards father cowards. ไอ้คนขี้ขลาดย่อมเป็นพ่อของคนขี้ขลาด ก็คือด่าว่า เอ็งมันมาจากตระกูลของคนขี้ขลาดตาขาว นั่นเอง

John was a father to the poor. จอห์นเป็นบิดาของคนยากคนจนทั้งหลาย ประโยคนี้ให้ความหมายไปในทางที่ว่า จอห์นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อคนยากคนจนทั้งหลาย กรุณาคนยากคนจนอย่างพ่อกับลูก

ท่านต้องการปฏิเสธว่ามิได้เขียน หรือพูดประโยคใดประโยคหนึ่ง แทนที่จะใช้คำว่า speak หรือ write ท่านหันมาใช้กริยา father ก็ไพเราะกว่าเยอะ I didn’t father this  statement. ผมไม่ได้เป็นบิดาของประโยคนี้  ซึ่งก็คือ ผมไม่ได้พูดประโยคนี้   นั่นเอง.


คุณนิติ นวรัตน์

17 มี.ค. 2557 09:50 17 มี.ค. 2557 09:50 ไทยรัฐ


advertisement