วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"เมงกะลาบา" (2)

"เมงกะลาบา" (2)

โดย สหบาท
18 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

หลังคณะ ตม.ตากเดินทางเข้าไปในเมียนมาร์แล้ว มาดูผลอีกวันครับ

พ.ต.อ.พงษ์นคร นครสันติภาพ ผกก.ตม.ตาก กล่าวว่า เวลา 3 วัน 2 คืน ที่ได้ไปศึกษาในประเทศเมียนมาร์ ทำให้เห็นว่ารัฐบาลของประเทศเมียนมาร์มีความกล้าหาญเป็นอย่างมาก ที่ย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้ง ที่คลาคล่ำไปด้วยความเจริญมายาวนาน เป็นแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ  เป็นศูนย์รวม ของหน่วยราชการ และความเจริญในอีกหลายๆด้าน

แต่รัฐบาลพม่ากลับย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เนปิดอว์ เมืองที่มีแต่ความแห้งแล้งเหมือนทางอีสานบ้านเรา ย้ายหน่วยราชการไปอยู่ที่นั่นเพราะที่เมืองเนปิดอว์ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีจุดหนึ่ง รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น

ชาวพม่ายังคงยึดติดกับประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งเรื่องการแต่งกาย การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น มีการเคี้ยวหมาก และความศรัทธาในศาสนาพุทธจะมีการเข้าวัดทุกวันหยุด

ทำให้พวกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ต้องปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่กับเรื่องต่างๆของประเทศเมียนมาร์

ต้องยอมรับตำรวจหลายคนที่ทำงานอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สอด ถึงแม้จะอยู่ติด จ.เมียวดี ชายแดนประเทศเมียนมาร์ แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครเข้าไปสัมผัสกับชีวิตของคนพม่าเลย

ถ้าไม่ได้ไปสัมผัสไปรู้ไปเห็นกับตาตัวเอง ความคิดที่จะปรับเปลี่ยน ก็คงยากที่จะทำใจให้เห็นว่าพวกแรงงานพม่าก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกับเราได้

เมื่อสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ นำมาใช้กับงานตรวจคนเข้าเมืองได้ รับรองว่าจะต้องได้การยอมรับความมีน้ำใจที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเราหยิบยื่นให้ชาวพม่าทุกคน ทั้งรอยยิ้ม และเสียงทักทาย “เมงกะลาบา” ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ด้อยค่าอีกต่อไป

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงความร่วมมือของตำรวจทั้ง 2 ประเทศ ให้ดียิ่งขึ้นตามมาอีกด้วย

เช่น มีผู้ต้องหาชาวพม่าหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ตำรวจไทยก็จับส่งคืนให้ทางการพม่า หากผู้ต้องหาไทยหนีไปพม่า ตำรวจที่นั่นก็จับมาส่งให้ทางการไทย และยังตามมาเรื่องอื่นๆอีก

นับเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

เมงกะลาบา ครับ.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้