วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"รายงานวันจันทร์"-1%ในกรุงเทพฯไม่มีท่อประปา 50 ปี ลำปลาทิวเพิ่งมีน้ำก๊อก

"รายงานวันจันทร์"-1%ในกรุงเทพฯไม่มีท่อประปา 50 ปี ลำปลาทิวเพิ่งมีน้ำก๊อก

โดย ทีมข่าว กทม.
17 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

น้ำสะอาด คือ ปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชน การประปานครหลวง (กปน.) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด จึงจัดทำ “โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” เร่งขยายการให้บริการน้ำประปา โดยเฉพาะบริเวณชายขอบรอบนอกที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้

ปัจจุบัน กปน. สามารถให้บริการน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมพื้นที่ 2,561 ตารางกิโลเมตร มีลูกค้ากว่า 2.12 ล้านราย คิดเป็นผู้ใช้น้ำประมาณ 10 ล้านคน ผลิตน้ำเฉลี่ยวันละ 5.92 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความยาวท่อรวมกว่า 30,000 กิโลเมตร ให้บริการในพื้นที่ทั้งหมดได้กว่า 99% เหลือเพียง 1% ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอก ห่างไกลจากระบบท่อประปา และมีความหนาแน่นของประชากรน้อย ซึ่งมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการวางท่อสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นไม่ถึง 30 ครัวเรือนต่อ 1 กิโลเมตร ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา “โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง” มีการลงทุนวางท่อประปาเพิ่มพื้นที่บริการไปแล้วกว่า 400 ล้านบาท และในปี 2557 มีโครงการลงทุนวางท่อประปาเพิ่มอีก 600 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของ กปน. ที่จะเร่งวางท่อประปาเพื่อให้บริการครบ 100% ภายในปี 2558

และหนึ่งในชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ คือ ชุมชนบ้านพัฒนา (ลำคูเวียง) หมู่ 13 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 50 หลังคาเรือน หรือราว 400 คน เป็นชุมชนที่มีการใช้น้ำคลอง น้ำฝนและน้ำบาดาลในการอุปโภคและบริโภคมาหลายชั่วอายุคน แต่ในปัจจุบันประสบกับปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและน้ำลดน้อยลง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ทำให้แหล่งน้ำไม่ใสเหมือนเดิม โดยเฉพาะหน้าแล้งจะดูดน้ำบาดาลมาใช้ไม่ได้เลย

และเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา กปน.โดยสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ (สสสภ.) ได้เริ่มวางท่อประปาและติดตั้งประปาใหม่ให้กับชาวบ้าน โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ.2557 สร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะ กปน. ไม่ทอดทิ้งต่อปัญหาของชาวบ้าน อีกทั้งยังเร่งดำเนินการวางท่อจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา พร้อมเปิดจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนได้ก่อนกำหนด

คุณสมจิตต์ อ้นสุขประเสริฐ ประธานชุมชนบ้านพัฒนา(ลำคูเวียง) เล่าให้ฟังว่า การได้ใช้น้ำประปาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 50–60 ปี ตนในฐานะประธานชุมชนเคยเดินเรื่องขอน้ำประปาไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง แต่มาประสบความสำเร็จมีน้ำประปาใช้จริงเมื่อเข้ามาติดต่อที่ สสสภ.แห่งนี้ ซึ่งได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่จากผู้จัดการ รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

สำหรับตอนนี้ตนได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบในเบื้องต้นแล้วว่า การประปาฯ ได้ดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ชาวชุมชนจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเรื่องขอติดตั้งน้ำประปาไว้ให้พร้อม รวมไปถึงได้เตรียมซื้ออุปกรณ์สำหรับการเดินท่อประปาภายในบ้านไว้อย่างครบถ้วน ที่สำคัญคือ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ สสสภ. ทุกคนที่เข้าใจปัญหาและเร่งทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเราอย่างเต็มที่ ในวันนี้ทุกคนในชุมชนรู้สึกดีใจกันมากที่กำลังจะมีน้ำประปาใช้เหมือนคนในชุมชนอื่น

คุณวิชัย สุขสะอาด หนึ่งในชาวชุมชน บอกว่า “ดีใจมากที่จะได้ใช้น้ำประปา เนื่องจากตนอาศัยอยู่ที่ชุมชนนี้มาจนอายุ 58 ปี ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันน้ำเหล่านั้นก็เน่าเสีย บางครั้งต้องปรับคุณภาพน้ำด้วยการผสมปูนขาวซึ่งก็คงไม่ได้มาตรฐานเหมือนน้ำประปา ส่วนน้ำฝนที่กักเก็บไว้ใช้ก็ต้องใช้อย่างประหยัด ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ต้องซื้อน้ำใช้และน้ำดื่มซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก อีกทั้งยังมีราคาแพงมาก ในวันนี้สิ่งที่ทำให้ดีใจมากๆ นอกเหนือจากการได้มีน้ำประปาใช้ก็คือได้มีส่วนในการต่อสู้ให้ลูกหลานได้มีน้ำสะอาดใช้ ไม่ต้องลำบากเหมือนคนในรุ่นตน”

และนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานของ กปน. ที่ได้มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนเล็กๆ ที่ชื่อ “ชุมชนลำคูเวียง” พร้อมจะเร่งพัฒนาระบบประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกบ้านทุกชุมชนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้