วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็ง "ไต้หวัน" ต้นแบบสร้างเมืองศิลปะ

นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า จากที่ตนได้พาคณะศิลปินไทยเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 28 ที่ประเทศไต้หวัน พบว่า กลุ่มสมาชิกทั้งที่เป็นประเทศและเมืองสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, มองโกเลีย, ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลี, เวียดนาม, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า และไทย ส่งผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัย ทั้งได้ส่งศิลปินมาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วย ซึ่งในส่วนของ สศร.ได้หารือกับสถาบันด้านศิลปะร่วมสมัยในไต้หวันจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการ การเรียนการสอนศิลปะร่วมสมัยด้วย ทั้งนี้ตนคิดว่าการจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศ ซึ่งจะนำมาเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสร้างสรรค์เมืองศิลปะในประเทศไทยให้มีเมืองด้านศิลปะเพิ่มขึ้น.

นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า จากที่ตนได้พาคณะศิลปินไทยเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 28 ที่ประเทศไต้หวัน... 17 มี.ค. 2557 01:00 18 มี.ค. 2557 01:34 ไทยรัฐ