วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่วยเอดส์เฮ! ยา "เอฟฟาไวเรนซ์" จ่อราคาถูกลง

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ปัญหาการได้รับสิทธิรักษาพยาบาลในกลุ่มแรงงานข้ามชาติมีมาตลอด ถึงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะมีนโยบายดูแลสุขภาพคนกลุ่มนี้ด้วยการขายบัตรประกันสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลต่างๆ แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการรักษาเท่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ป่วยโรคเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 10,000 คน และมักพบปัญหาคือโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่อยากรวมการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ในบัตรสุขภาพของ สธ. เนื่องจากมองว่า ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีราคาแพง และคนกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้ยาต้านไวรัสฯในกลุ่มที่มีการประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐ หรือซีแอล ซึ่งเป็นความร่วมมือในการลดราคายาต้านไวรัสฯที่มีราคาแพงลง เพราะยาซีแอลจะใช้ได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

นายนิมิตร์กล่าวต่อว่า ปัญหาดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติไม่มีสิทธิใช้ยาต้านไวรัสฯในราคาถูก ทำให้ต้องซื้อยาเองบ้าง หรือแม้แต่ในกองทุนคืนสิทธิของผู้ป่วยรอพิสูจน์สถานะบุคคลที่ไม่สามารถใช้ยาซีแอลได้ ต้องซื้อจากบริษัทยา แต่ล่าสุดถือเป็นข่าวดีเพราะยาต้านไวรัสเอชไอวี ในกลุ่มยาเอฟฟาไวเรนซ์ หมดอายุสิทธิบัตรลงเมื่อเดือน มิ.ย. 2556 ทำให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สามารถผลิตยาสูตรดังกล่าวในนามยาสามัญได้ ทำให้ราคาถูกลง และโอกาสที่กองทุนคืนสิทธิ และแรงงานข้ามชาติจะได้ใช้ยาราคาถูกก็มีโอกาสมากขึ้น ซึ่งจะหารือเรื่องนี้กับผู้อำนวยการ อภ.ในสัปดาห์หน้า.

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ปัญหาการได้รับสิทธิรักษาพยาบาลในกลุ่มแรงงานข้ามชาติมีมาตลอด ถึงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะมีนโยบายดูแลสุขภาพคนกลุ่มนี้ด้วยการขายบัตรประกันสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลต่างๆ... 17 มี.ค. 2557 00:58 17 มี.ค. 2557 05:33 ไทยรัฐ