วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 แล้ว คะแนนเฉลี่ยอังกฤษน้อยสุด

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 แล้ว ตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา พบค่าเฉลี่ย 6 วิชา ไม่ถึง 50 คะแนน ขณะวิชาสุขศึกษา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 61.69 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษน้อยที่สุด 33.82 คะแนน...

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.57 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากกำหนดการประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้น ป.6 ในวันที่ 19 มี.ค.2557 นั้น ขณะนี้ สทศ.สามารถประมวลผลการสอบเสร็จก่อนกำหนด จึงได้ประกาศผลสอบโอเน็ตตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนสามารถดูผลสอบเป็นรายบุคคล และโรงเรียนสามารถดูคะแนนสอบรายโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ส่วนโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบโอเน็ต ป.6 สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 สามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ RPS ทางเว็บไซต์ สทศ.

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการสอบโอเน็ต ป.6 พบว่า

วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 734,820 คน คะแนนเฉลี่ย 45.02 คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนนต่ำสุด 0.00
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เข้าสอบ 734,781 คน เฉลี่ย 38.31 คะแนน สูงสุด 94.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 734,822 คน เฉลี่ย 33.82 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 734,622 คน เฉลี่ย 41.95 คะแนน สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คะแนน
วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 734,817 คน เฉลี่ย 37.40 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ 734,815 คน เฉลี่ย 61.69 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
ศิลปะ เข้าสอบ 734,372 คน เฉลี่ย 47.14 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ 734,329 คน เฉลี่ย 53.16 คะแนน สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คะแนน

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 แล้ว ตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา พบค่าเฉลี่ย 6 วิชา ไม่ถึง 50 คะแนน ขณะวิชาสุขศึกษา นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 61.69 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษน้อยที่สุด 33.82 คะแนน... 16 มี.ค. 2557 15:24 22 มี.ค. 2557 07:59 ไทยรัฐ