วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลจี้นายกฯ แสดงความรับผิดชอบต่อมรสุมการเมือง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจมรสุมการเมือง 67.02% อยากให้นายกฯ ชี้แจงข้อสงสัยกับประชาชน 53.90% รับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศ

วันที่ 16 มี..57 “สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,318 คน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2557 กรณีจากการที่นายกฯ ยิ่งลักษณ์ โดนมรสุมทางการเมืองจากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ...เงินกู้ 2 ล้านล้าน คดีเลือกตั้ง 2 .. คดี ถวิล เปลี่ยนศรี คดีจำนำข้าว การที่ฝ่ายค้านยื่นฟ้องนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก สรุปผลดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีนายกฯ ยิ่งลักษณ์โดนมรสุมการเมืองต่อไปนี้ (1.1) กรณี ม็อบ กปปส. ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อันดับ 1 ในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 40.99% อันดับ 2 ควรรับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนและนำมาแก้ปัญหาให้ตรงจุด 35.44% อันดับ 3 รู้สึกเห็นใจ ที่ถูกกดดันและโดนม็อบขับไล่ 23.57%

(1.2) กรณี คดีจำนำข้าว อันดับ 1 เป็นคดีที่มีการทุจริตอย่างชัดเจน การตัดสินของศาลอาจกระทบต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 38.12% อันดับ 2 กระทบต่อคะแนนนิยมในตัวนายกฯ เนื่องจากชาวนาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 33.15% อันดับ 3 นายกฯ และรมต.พาณิชย์จะต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ออกมาแสดงความรับผิดชอบ 28.73%

(1.3) กรณี ...เงินกู้ 2 ล้านล้าน อันดับ 1 ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและการทำงานของรัฐบาลสร้างหนี้ให้กับประเทศ 50.20% อันดับ 2 การลงทุนหยุดชะงัก ประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามาลงทุนต้องถอนตัวออกไป 26.46% อันดับ 3 ทำให้ไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ได้ นายกฯ ต้องตอบคำถามมากขึ้น 23.34%

(1.4) กรณี คดีถวิล เปลี่ยนศรี อันดับ 1 เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นเกมการเมือง 55.93 % อันดับ 2 เป็นอีกหนึ่งคดีที่ทำให้นายกฯ ต้องถูกตรวจสอบการทำงาน 25.43 % อันดับ 3 ทำให้ความเชื่อมั่นในตัวนายกฯ ลดลง และกระทบต่อความน่าเชื่อถือ 18.64%

(1.5) กรณี คดีเลือกตั้ง 2 .. อันดับ 1 เป็นการประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผิดพลาด ต้องเสียงบประมาณจำนวนมาก 52.60% อันดับ 2 ส่งผลต่อเสถียรภาพ ความมั่นคงของรัฐบาล และตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี 26.30% อันดับ 3 หากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ นายกฯ อาจไม่ได้คะแนนนิยมเหมือนที่ผ่านมา 21.10%

(1.6) กรณี คดีแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มา .. อันดับ 1 เป็นเรื่องที่ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล 43.06% อันดับ 2 กระทบต่อความน่าเชื่อถือและความศรัทธาที่มีในตัวนายกฯ 29.95% อันดับ 3 ทำให้การทำงานหยุดชะงัก ไม่ราบรื่น เนื่องจากมีคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาหลายคดี 26.99%

(1.7) กรณี คดีโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน อันดับ 1 เป็นโครงการใหญ่ที่ประสบปัญหาอย่างมาก ทำให้โครงการอื่นๆ ต้องถูกจับตามองไปด้วย 40.94% อันดับ 2 ทำให้นายกฯ ถูกตรวจสอบเรื่องความโปร่งใส เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 38.6% อันดับ 3 เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้นายกฯ ต้องบริหารงานอย่างรอบคอบ รัดกุมมากขึ้น 20.4%

(1.8) กรณี คดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 อันดับ 1 ในฐานะที่เป็นนายกฯ จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 39.00% อันดับ 2 เป็นคดีสำคัญที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของนายกฯ 38.50% อันดับ 3 รู้สึกเห็นใจ เนื่องจากน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 22.50%

2. ถ้าประชาชนเป็นนายกฯ ยิ่งลักษณ์จะทำอย่างไร? จากกรณีมรสุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ อันดับ 1 ออกมาชี้แจงข้อสงสัยให้สังคมได้รับรู้ พูดคุย ทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น 67.02% อันดับ 2 เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 17.41% อันดับ 3 ตั้งใจทำหน้าที่ของนายกฯ ให้ดีที่สุด 9.24% อันดับ 4 เข้มแข็งอดทน ยิ้มรับกับปัญหา มีสติ รอบคอบ 6.33%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกนายกฯ ยิ่งลักษณ์จากกรณีมรสุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ คือ อันดับ 1 ออกมาแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศ 53.90% อันดับ 2 ควรเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว เนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของนายกฯ 25.65% อันดับ 3 ไม่แทรกแซงการทำงานในการพิจารณาคดีต่างๆ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ 11.36% อันดับ 4 ตั้งใจทำงานต่อไป อยากให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 9.09%

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจมรสุมการเมือง 67.02% อยากให้นายกฯ ชี้แจงข้อสงสัยกับประชาชน 53.90% รับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศ... 16 มี.ค. 2557 10:02 16 มี.ค. 2557 10:48 ไทยรัฐ