วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวนามองจำนำ

ชาวนามองจำนำ

โดย ชมชื่น ชูช่อ
17 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ในสถานการณ์ชาวนากำลังถูกรัฐบาลลอยแพ ด้วยนโยบายจำนำข้าว ไม่เพียงสร้างหนี้ให้กับประเทศชาติ ยังทำให้ชาวนามีหนี้ ที่รัฐบาลไม่อาจจ่ายได้ในเร็ววัน...กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเสวนา “ระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวนาไทย”

ในวงเสวนามีความเห็นน่าสนใจ โดยเฉพาะความเห็นของ นายร่ม วรรณประเสริฐ ชาวนาดีเด่นปี 2555 จ.สระบุรี มองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ล้วนมาจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น เพราะส่งผลให้ชาวนาเร่งผลิตข้าวจนลืมคำว่า...“เศรษฐกิจพอเพียง”

“ทำให้ชาวนาเกิดความโลภ คิดแต่จะเร่งผลิตข้าวมาจำนำอย่างเดียว เร่งใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาเพื่อให้มีผลผลิตออกมาทันจำนำข้าว เลยกลายเป็นว่า ชาวนาต้องไปกู้หนี้เขามา แต่กลับไม่ได้รับเงิน เงินทุนที่กู้มาไม่ได้คืนในขณะที่ดอกเบี้ยนั้นพุ่งขึ้นไม่หยุด”

ในส่วนภาครัฐนั้น พร่ำแต่ออกนโยบายให้ชาวนาปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้รู้จักการพึ่งตนเอง...แต่จะทำอย่างนั้นได้ เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง และสมาชิกทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ที่สำคัญโรงสี รวมถึงภาคการผลิตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายต้องมีความโปร่งใสด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้มีการหมกเม็ด หลอกเกษตรกร โกงค่าความชื้นข้าว

ชาวนาจะอยู่รอดได้ ทุกฝ่ายจะต้องไม่มุ่งหวังเอาเปรียบชาวนาเพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงจะให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิต ให้ผลิตพันธุ์ข้าวใช้เอง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เรื่องเหล่านี้จะเป็นจริงได้ หน่วยราชการต้องเข้ามาช่วยสร้างผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งให้เห็นเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จด้วย เพื่อชาวนาได้นำไปเป็นแบบอย่างทำตามได้

และการจะให้ชาวนากลับตัวมาทำอย่างที่ทางการรณรงค์ ควรจัดให้มีระบบปันผลตอบแทนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำคลินิกดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง

นอกจากนี้ ชาวนาดีเด่น ยังมองไปถึงทางการต้องเน้นให้เกษตรกรรู้จักคิดพัฒนา รู้จักวิเคราะห์สภาพพื้นที่ เพื่อนำทรัพยากรในพื้นที่มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้เต็มที่ และสอนให้ชาวนารู้จักการแข่งขัน แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง เอาชนะตัวเองให้ได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเอง

มิใช่สอนให้แข่งขันกับคนอื่น แบบแห่แข่งกันปลูก...แล้วพากันเจ๊งไปทั้งประเทศ.


ชมชื่น ชูช่อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้