วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
17 มี.ค. 2557 05:00 น.
วิจัยสัตว์น้ำ–พืชน้ำ

วิจัยสัตว์น้ำ–พืชน้ำ

โดย
17 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

fisheries.go.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และความหลากหลาย ตอบสนองความ ต้องการภายในและส่งออก บริการและเผยแพร่ความรู้ต่างๆ

ข้อมูลงานวิจัย มีงานวิจัยด้านปลาสวยงาม และงานวิจัยด้านพรรณไม้น้ำต่างๆให้ท่านศึกษา ฐานข้อมูล มีรายชื่อปลาสวยงามน้ำจืดในประเทศ ไทย รายชื่อพรรณไม้น้ำในประเทศไทย แนะนำหนังสือต่างๆที่จัดทำโดยสถาบันฯ มีให้ดาวน์โหลดอ่าน นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีกิจกรรมของสถาบันฯ ภาพและข้อมูลสัตว์น้ำสวยงาม ฯลฯ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้