วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"เมงกะลาบา" (1)

โดย สหบาท

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่จะมาถึงในปี 58 ทุกหน่วยงานล้วนแล้วแต่มีการเตรียมความพร้อมรับมือตามหน้าที่ตามสายงาน

ในเรื่องนี้ พ.ต.อ.พงษ์นคร นครสันติภาพ ผกก.ตม.ตาก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีมุมมอง ที่ต้องการให้การบริหารจัดการ เรื่องตรวจตราคนเข้าเมือง เป็นไปในทางที่เสมอภาคทุกชนชาติ

ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด นับเป็น 1 ใน 8 ด่าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ อ.เมียวดี ประเทศเมียนมาร์ มีความสำคัญทางธุรกิจ แรงงาน และอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีชาวต่างชาติผ่านแดนเข้ามาใช้แรงงานมากที่สุดด่านหนึ่งของชายแดนไทย-เมียนมาร์

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่คอยทำหน้าที่ตรวจตราบัตรผ่านเข้า-ออกประเทศไทย ของชาวต่างชาติ ที่ด่านแม่สอดนี้ ส่วนใหญ่  “ไม่มีความรู้เกี่ยวกับชาวพม่า”  ที่เข้ามาในประเทศไทยเลย ทั้งที่ในแต่ละวันมีชาวพม่าเข้ามาวันละ 5,000-6,000 คน ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะมีมากถึง 10,000 กว่าคนต่อวัน

แต่เรายังไม่รู้จักหลักแหล่งว่าพวกเขามาจากที่ไหน บอกข้อมูลมายังไงก็ว่าไปยังงั้น เพราะเรามองว่าต่ำชั้นกว่า คิดว่าเป็นแค่แรงงานชั้นสองที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

โครงการ “เมงกะลาบา” ในภาษาพม่า หรือ “สวัสดี” ในภาษาไทย จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติ

โดยคัดเลือกตำรวจของด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำรวจดีเด่นจากทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 12 คน และคณะ

ให้เดินทางไปศึกษาดูงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ประเทศพม่า ไปดูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของชาวพม่า ว่าทุกวันนี้เป็นอยู่กันอย่างไร เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากมั้ย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ แล้วให้นำความรู้ที่ได้ไปดูมา นำไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อจะได้มีความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน AEC ที่จะมาถึง

กรุงเนปิดอว์ เมืองย่างกุ้ง และเมืองหงสาวดี เป็นเป้าหมายหลัก ของการเดินทางไปดู

ทั้ง 3 เมืองนี้ จะผูกโยงให้ ตม.แม่สอด ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศเมียนมาร์ หลังได้สัมผัสชีวิตประจำวัน ความเป็นอยู่ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่ลบที่เคยมี ออกไปให้หมด

คณะ ตม.แม่สอดไปมาแล้ว.


สหบาท

16 มี.ค. 2557 09:19 16 มี.ค. 2557 09:19 ไทยรัฐ