วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การใช้ ก.ม. คือนิติธรรม

โดย

นับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ที่นายกรัฐมนตรีโอดครวญกล่าวหาว่า มีการใช้กฎหมายไล่ล่ากันทุกวัน แล้วจะหาความสงบในบ้านเมืองได้อย่างไร? และขอร้ององค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม อย่าใช้กฎหมายห้ำหั่นกัน หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทตกไป และยังมีคดีอื่นๆประดังกันเข้ามา เช่น คดีรับจำนำข้าว เป็นต้น

ถ้าหากนายกรัฐมนตรีโวยวาย กล่าวหาว่ามีการใช้ “กฎหมู่” เล่นงานรัฐบาลอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ แต่การโวยวายว่าถูกไล่ล่าหรือห้ำหั่นด้วย “กฎหมาย” ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่เป็นมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์จากประเทศ

แม่บทประชาธิปไตย และไม่แน่ใจว่าเข้าใจ ระบอบ “ประชาธิปไตย” ว่าอย่างไร?

เฉพาะ พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.ใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่? รัฐธรรมนูญมาตรา6 เขียนไว้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย สูงสุดของประเทศ กฎหมายใดที่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ และมาตรา 3 ระบุว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

นายกรัฐมนตรีรักษาการยืนยันมาโดยตลอด จะไม่ยอมลาออกโดยเด็ดขาด แต่จะต้องอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย และ ยอมตายคาสนามประชาธิปไตยอะไรคือ “ประชาธิปไตย” คงจะไม่หมายถึงแค่ “การเลือกตั้ง” ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยยังต้องยึดหลักสิทธิเสรีภาพประชาชน ยึดหลักนิติธรรม และหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ

ประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเลือกตั้งแล้วจบ แต่ต้องยึดหลักนิติธรรม คือการปกครองที่ถือกฎหมายเป็นหลัก ยอมรับการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ บทความ ของ “อีโคโนมิสต์” นิตยสารอังกฤษที่ทั่วโลกยอมรับ ฉบับประจำสัปดาห์นี้ ฟันธง ว่ามูลเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยล้มเหลว เพราะเน้นเรื่องการเลือกตั้งมากเกินไปถือว่า เสียงข้างมากผู้ชนะเลือกตั้งมีอำนาจเด็ดขาด

นิตยสารอีโคโนมิสต์ระบุด้วยว่า สาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ประชาธิปไตยล้มเหลว คือการทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่หลายหนังสือ พิมพ์อังกฤษอาจจะไม่ได้พูดถึงประเทศไทยโดยตรง แต่ฟังดูคล้ายกับสถานการณ์บ้านเราหรือไม่? บทความฟันธงด้วยว่าเหตุที่มีคนชั้นกลางออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลมากมาย เพราะต่อต้านการเลือกตั้งที่ถูกบงการอำนาจด้วยเงินและอำนาจรัฐ

ถ้ายอมรับประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับหลักนิติธรรม และระบบการตรวจสอบถ่วงดุลด้วย เมื่อยอมรับหลักนิติธรรมก็จะต้องยอมรับว่า “การใช้กฎหมาย” ไม่ใช่ การไล่ล่าหรือห้ำหั่นกันทางการเมือง แต่เป็นการปกป้องประชาธิปไตยซึ่งมีหลายเสาหลักจะขาดเสาหลักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เช่นถ้ามีแค่การเลือกตั้งแต่ไม่มีนิติ- ธรรมหรือการตรวจสอบ ก็คือเผด็จการเลือกตั้ง.

16 มี.ค. 2557 08:18 16 มี.ค. 2557 08:18 ไทยรัฐ