วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปาฏิหาริย์...พุทธไสยาสน์ฯ อิทธิฤทธิ์สำแดง...ข้ามทวีป

ปาฏิหาริย์...พุทธไสยาสน์ฯ อิทธิฤทธิ์สำแดง...ข้ามทวีป

โดย ก้อง กังฟู
16 มี.ค. 2557 05:01 น.
  • Share:

พระพุทธไสยาสน์ฯแห่งวัดป่าภูก้อน.

มหัศจรรย์เหนือขุนเขา...

...วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง อุดรธานี  ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขากว่า  3,000 ไร่  ในเขตป่าสงวนฯนายูงกับน้ำโสม  ตามแนวตะเข็บติดต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด...อุดรฯ เลย และหนองคาย....

ปริมณฑลศาสนสถาน แห่งนี้ถือเป็น Amazing หรือ “ดินแดนมหัศจรรย์” ซึ่ง ททท.สำนักงานอุดรธานี  ได้จัดเข้าปฏิทินการท่องเที่ยวทางศาสนาเป็นหนึ่งแห่งภูมิภาค ที่สามารถเที่ยวชมและสักการะ...ได้ตลอดทั้งปี!!


O O O

พุทธอุทยาน “วัดป่าภูก้อน” อุบัติขึ้นจากจิตใต้สำนึกของพุทธบริษัทสี่

โดย...ทิพย์นิมิตหลวงปู่ฝั้่น อาจาโร สั่งให้คุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ กับคณะ ออกธุดงค์สู่อีสาน จึงได้สัมผัสกับ สถานการณ์ของป่าต้นน้ำ อันเป็นมรดกทางธรรมชาติกำลังถูกลักลอบทำลาย

ความล่มสลายที่เกิดขึ้น...ส่งความหวาดต่อมหันตภัยที่จะโถมทับมวลมนุษย์ในเบื้องหน้า จึงเกิดปฏิปทาอันเป็นมูลให้  ร่วมฟื้นฟูสภาพด้วยการปลูกป่าทดแทน...ทั้งที่ปลูกป่าบนผืนดินและป่าในหัวใจชาวบ้าน

ใช้เวลาในการสั่งสมบารมีจนเข้มขลัง...เมื่อมวลชนเกิดความตระหนัก จึงค่อยขยับขยายอาณาขึ้นบนเขาและได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้สร้างให้วัดป่าภูก้อนขึ้นเป็นพุทธอุทยาน


O O O

กรมศาสนา...ได้อนุญาตให้เป็นวัดอย่างถูกต้อง สังกัดธรรมยุติกนิกาย...11 พฤศจิกายน 2530...!!

ตลอดระยะ 5 ปี ในการสร้างศาสนสถาน “วัดป่าภูก้อน” มีศาลาอุโบสถ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ 45 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลัง โรงครัว และ อาคารองค์ประกอบอื่นๆอย่างครบถ้วน...

จากนั้นจึงได้สร้าง “พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” ขึ้นประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อสักการะบูชาแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพาจารย์กรรมฐานแห่งพื้นที่อีสาน

และ...พระมหาเจดีย์องค์นี้ ก็เป็น 1 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จึงอัญเชิญตราพระสัญลักษณ์และรูปหล่อพระองค์มาประดิษฐานภายใน...


O O O

สิ่งที่ขาดไม่ได้อัน เป็นเอกกะแห่งพุทธสถานคือ พระพุทธรูป...

ครั้งแรก...ได้วางแผน จะสร้างเป็นองค์นั่งบนแท่น ซึ่ง วิศวกรคำนวณแล้วว่าพื้นภูเขาในเบื้องล่างมิอาจทานน้ำหนักองค์พระนั่งได้ จึงแนะให้ สร้างเป็นองค์นอนเพื่อเฉลี่ยน้ำหนัก มิให้โถมลงจุดเดียว

และ...ก็เข้ากับจินตนาการเทือกขุนเขาหนึ่ง ซึ่งใครมองว่าเหมือนกับสตรีนอนทอดกาย แต่ คุณแม่ปิยวรรณเพ่งจิตว่าลักษณะเหมือนพระนอน  ถือว่าสุดยอดขององค์พระพุทธที่เข้าสู่ปรินิพพาน...มันจึงเป็นอีกหนึ่งตำนานของ “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี”

พระพุทธรูปองค์นี้...สร้างด้วยหินอ่อนเมืองคาร์ราร่า อิตาลี ยาว 60 เมตร โดยเอาหิน 43 ก้อน แต่ ละก้อนหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน เชื่อม ต่อด้วยสลักให้สนิทเป็นเนื้อเดียว


O O O


พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี...ประดิษฐานในวิหาร เด่นเป็นเอกบนยอดเขาโดยตัดเฉือนให้เป็นลานกว้างพื้นที่หลายไร่ ล้อมรอบโอบอุ้มด้วยยอดภูและผืนป่าให้ลานนี้เป็นกลางใจ

คุณโศรยา ว่องพาณิช ทายาทโลกและทายาทธรรม คุณแม่ปิยวรรณ เล่าถึงพระพุทธรูปองค์นี้ว่า...หลังจากได้หินอ่อนมา 42 ก้อน และกำหนดแล้วว่าก้อนใดเป็นส่วนไหนของพระพุทธองค์ ส่วนก้อนสุดท้ายอันเป็นพระพักตร์จักต้องมีขนาด 6 เมตรเป็นอย่างต่ำซึ่งหาไม่ได้ (ตามความเชื่อ พระพักตร์พระพุทธองค์จะไม่ให้มีรอยต่อ จะด้วยความสวยงามหรืออาถรรพณ์...นั้นก็แล้วแต่กรณี)...หากหาไม่ได้ก็อาจต้องเลิกโครงการโดยปริยาย


O O O

และ...ทาง  เหมืองก็ยืนยันปฏิเสธ  เพราะไม่สามารถที่จะตัดหินก้อนมหึมาขนาดนี้ให้ได้...!!

หมากยังไม่เข้าตาจน เลยทีเดียว...วันสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับอย่างหมดหวัง แสงสว่างปลายอุโมงค์ก็ฉายแววจ้าขึ้นมา เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หินอ่อนบนเขาถล่มหลุดลงมาเองและได้ขนาดตามที่ต้องการด้วย คณะจึงจับจองเซ็นสัญญาซื้อกลับเมืองไทยทันที...เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ...!!

“...ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นด้วยพลังจิตของ หลวงพ่อ ผู้นำทีมงานไปอาราธนามวลสาร (หินอ่อน) กับ คุณแม่ปิยวรรณ ซึ่งต่างฝ่ายต่าง ตั้งจิตภาวนาให้ได้หินตามที่ต้องการอย่าได้มีอุปสรรค เพื่อให้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาประดับโลกไปชั่วกัลป์...” คุณโศรยา บอก...!!


O O O


อีกครั้ง...เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ช่วงกลางดึกที่พระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวง อันเป็น วันมาฆบูชาในฤกษ์ดาวจันทร์เสวยดาวอาศเลษา นักษัตรฤกษ์ที่ 9 (สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์)

รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อยู่กรุงเทพฯ มีอาการนอนไม่หลับแต่อยู่ในลักษณะเคลิ้มๆ ได้เอาเครื่องเขียนขึ้นมาออกแบบร่างภาพจากจินตนาการเป็น ท้าวเวสสุวรรณ กับ ท้าววิรุฬหก ภายในเวลาเพียงชั่วโมงเศษ...แล้วเสร็จก็ม่อยหลับไป

คาบเวลาเดียวกัน...คุณแม่ปิยวรรณอยู่ที่วัดป่าภูก้อนได้สวดมนต์ภาวนาอันเป็นกิจ จิตเกิดพลังในความคิดที่อยากจะสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ อันเป็นเทพเจ้าประจำทิศเหนือและเป็นตราสัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานีขึ้นมาทันที แต่ก็ระงับจิตรอช่วงรุ่ง


O O O

พอฟ้าสาง...คุณแม่ปิยวรรณก็กดโทรศัพท์หา รศ.สุวัฒน์ บอกว่า...อยากจะสร้างท่านท้าวเวสสุวรรณหล่อด้วยโลหะ ให้สูงประมาณ 5 เมตรขึ้นไป ซึ่งก็ได้รับคำตอบสวนกลับว่า...ออกแบบรอรับแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว...

...สร้างความ แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่ไม่เคยเกริ่นนำเรื่องนี้มาก่อนเลย

จึงได้ตัดสินใจให้ลงมือปั้นแบบทันที...2 องค์เทพผู้พิทักษ์  “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” พิทักษ์โลกทางทิศเหนือและทิศใต้...จะเททองหล่อและแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่...

ต้องคอยดู...ปาฏิหาริย์...!!


ก้อง กังฟู

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้