วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดเงินสมทบกองทุนช่วยชาวนา 10 วันแตะ 947 ลบ.

ธ.ก.ส.แจ้งยอดเงินสมทบกองทุนช่วยชาวนาวันที่ 10 หลังเปิดกองทุนเป็นทางการ รวม 947 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.57 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) รายงานยอดเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา หลังเปิดกองทุนอย่างเป็นทางการรวมเวลา 10 วัน ล่าสุด เมื่อเวลา 15.40 น. โดยแบ่งเป็นเงินสมทบเข้า กองทุนที่ 1 ประเภทบริจาค จำนวน 19,673,157.11 บาท เงินสมทบเข้ากองทุนที่ 2  ประเภทคืนเงินต้น แต่ไม่มีผลตอบแทน จำนวน 625,831,691.79 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนที่ 3 ประเภทคืนเงินต้น มีผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี จำนวน 301,835,841.89 บาท
รวมยอดเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 947,340,690.79 บาท.

ธ.ก.ส.แจ้งยอดเงินสมทบกองทุนช่วยชาวนาวันที่ 10 หลังเปิดกองทุนเป็นทางการ รวม 947 ล้านบาท... 14 มี.ค. 2557 16:13 14 มี.ค. 2557 16:46 ไทยรัฐ