วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นพดล'อัด 8 เหตุผล อัด ศาล รธน.ทำประเทศเสียโอกาส

'นพดล'อัด 8 เหตุผล อัด ศาล รธน.ทำประเทศเสียโอกาส

  • Share:

นายนพดล ปัทมะ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ชี้ เหตุผล 8 ข้อ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตีตกกฎหมาย 2 ล้านล้าน มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อัด ทำประเทศเสียโอกาส

วันที่ 14 มี.ค. นายนพดล ปัทมะ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557 ว่า กฎหมายกู้เงินสองล้านล้านตกไป เพราะเนื้อหาขัดมาตรา 169 และ 170 ของรัฐธรรมนูญนั้น  ตนไม่เห็นด้วย แต่ต้องปฏิบัติตาม แต่ขอบันทึกคำถามและข้อสังเกตเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังไว้ศึกษาความมิชอบ ด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้

1.คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ การออกกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านนี้รัฐบาลใช้อำนาจโดยชอบตามมาตรา 142 และมาตรา 143 (3) ของรัฐธรรมนูญ

2.ที่ศาลตัดสินว่า เงินแผ่นดินนั้นต้องจ่ายตามกฎหมาย 4 ประเภท ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 เท่านั้น เป็นการตีความกฎหมายที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะเงินแผ่นดินมีทั้งกรณีที่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ และกฎหมายเงินคงคลัง และที่ไม่ต้องนำส่งคลัง เช่นเงินกู้ ไทยเข้มแข็ง 400,000 ล้านบาท สมัยพรรคประชาธิปัตย์ และกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่ศาลตัดสินให้ตกไป เมื่อสองวันนี้ ล้วนเป็นกรณีที่ไม่ต้องนำเงินกู้ส่งคลัง หรือ ส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้น ดังนั้น จึงไม่ขัดมาตรา 169 และ 170 ของรัฐธรรมนูญ

3.การออกกฎหมายกู้เงินในอดีตเคยทำมาแล้ว ประมาณ 37 ฉบับ ทำไมไม่เป็นโมฆะ

4.พรรคเพื่อไทย เสนอกฎหมายวิธีเดียวกัน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเหมือนกัน กับพรรคประชาธิปัตย์  ขอถามว่า ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ ทำได้ แต่พรรคเพื่อไทยทำไม่ได้  อะไร คือมาตรฐานในการตัดสิน

5.นายอภิสิทธิ์ ก็เคยชี้แจงในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายสมัยรัฐบาลของตนว่ากฎหมายกู้เงินทั้งหลายที่กำหนดให้เงินกู้ซึ่งเป็นเงินแผ่นดิน แต่ไม่ต้องนำส่งคลังนั้น เป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 169

6.การตัดสินว่ามี ส.ส. หนึ่ง คนเสียบบัตรแทนกัน จึงทำให้กระบวนการตรากฎหมายทั้งฉบับ มิชอบนั้น หากมีใคร กระทำมิชอบก็ต้องลงโทษบุคคลนั้น และทำให้การลงคะแนนเสียไปเฉพาะรายนั้น การตัดสินให้การกระทำของคนเพียงคนเดียว ทำให้การตรากฎหมายที่มีคนลงมติเห็นด้วยเกือบสามร้อยคนไร้ผลนั้น ถือว่า เป็นการตีความกฎหมายที่ไร้สัดส่วนกับเหตุที่เกิดขึ้น ไม่มีการแยกแยะของความสมบูรณ์และความบกพร่องของการกระทำ ดังนั้น ถ้าใครต้องการทำลายการตรากฎหมายใดก็เพียงเสียบบัตรคนอื่นเพียงครั้งเดียว ก็สามารถทำลายการออกเสียงของคนอื่นทั้งสภาฯ

7.ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ควรเข้าไปพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอเพราะ การบริหารควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาล  เช่น การจะราดยางถนนลูกรังทั้งประเทศก่อนทำรถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือไม่ เป็นเรื่องของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะรู้ดีกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

8.น่าเสียใจที่กฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านนี้ตกไป เพราะจะทำให้ประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งการจะดำเนินการประเทศไทย จะต้องมีแหล่งเงินแน่นอนที่จะนำมาใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ถ้าล่าช้าออกไป ค่าก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ จะมีราคาสูงขึ้น เช่นสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้ารัฐบาลพรรคไทยรักไทย สร้างไม่เสร็จ ค่าใช้จ่ายวันนี้จะสูงขึ้นมากมาย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้