วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สุเทพ'เปิดวงถกปฏิรูปกระจายอำนาจ ลดบทบาทรัฐ

'สุเทพ'เปิดวงถกปฏิรูปกระจายอำนาจ ลดบทบาทรัฐ

  • Share:

กปปส.เปิดวงถกปฏิรูปกระจายอำนาจ "จรัส" แนะทำ พ.ร.บ.จังหวัด ลดบทบาทรัฐ ด้าน "ชูชัย" ฝันตั้งมณฑล กำหนดแผนพัฒนา...

วันที่ 14 มี.ค. ที่อาคารศูนย์เยาวชน สวนลุมพินี คณะกรรมการประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จัดเวทีระดมความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง "การกระจายอำนาจ สู่จังหวัดปกครองตนเอง" ซึ่งมีผู้ชุมนุมให้ความสนใจร่วมเวทีจำนวนหนึ่ง และมี นายพงศ์พโยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวเปิดเวทีว่า การกระจายอำนาจปกครองที่ลงถึงประชาชน มีปัญหาอุปสรรคมาก ทำให้การพัฒนาพื้นที่นอกกรุงเทพฯ ลักลั่น ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งด้านโอกาส งบประมาณ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งประชาชนคาดหมายไม่น้อยมากว่า 30ปี ที่ต้องการสิทธิปกครองตนเอง คือ ต้องการให้จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบลได้ปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน เป็นประเด็นที่ต้องช่วยกันพิจารณารายละเอียดและรูปแบบ หวังว่าการพิจารณารอบคอบ จะได้ข้อสรุปสำเร็จรูปนำไปปฏิบัติได้ และเชื่อว่ารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ จะพ้นไปในไม่ช้าไม่เดือนนี้ ก็เดือนหน้า จึงต้องทำให้การปฏิรูปแต่ละด้านสัมผัสได้จริงและเป็นที่ยอมรับ


ทางด้าน นายจรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่า ประเด็นที่ท้าทายโครงสร้างอำนารัฐวันนี้ คือ รัฐรวมศูนย์และระบบ ประชาธิปไตยตัวแทนล้มเหลว ซึ่งการที่จังหวัดจะปกครองตัวเอง ต้องเกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยบริหารส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การขจัดความซ้ำซ้อนเชิงโครงสร้างและหน้าที่ ก้าวข้ามข้อจำกัดการกระจายอำนาจและปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ระบบปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก้าวข้ามปรากฏการณ์ยึดรัฐบาลเท่ากับยึดประเทศ ส่วนการปฏิบัติ สามารถออก พ.ร.บ.จังหวัดปกครองตนเอง ให้แต่ละจังหวัดเดินเข้าช่องทางนี้ ตามความพร้อมของพื้นที่ และจัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนอิสระ มีแผนงาน งบประมาณ และหลักเกณฑ์ เป้าหมายดำเนินงานชัดเจน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น จะทำให้รัฐบาลระดับชาติ ลดบทบาทด้านจัดบริการพื้นฐานมาก ขณะที่กระทรวง ทบวง กรมขนาดเล็กลง งบประมาณและบุคลากรเหลือไม่เกินร้อยละ 40 ของรายจ่ายภาครัฐโดยรวม ส่วนความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดจากการแย่งชิง ผูกขาดอำนาจกับผลประโยชน์ จะคลี่คลายลงไปด้วย


ทางด้าน นพ.ชูชัย ศุพวงศ์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550 เสนอว่า ร่าง พ.ร.บ.จัดการตนเอง ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มจังหวัดจัดการตนเอง มีรูปแบบเป็นแบบมณฑล เช่น มณฑลอันดามัน มณฑลศรีวิชัย มณฑลล้านนา สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีแผนพัฒนากำหนดการพัฒนา ที่ไม่ได้กำหนดจากส่วนกลาง แต่จะกำหนดจากฐานวัฒนธรรม ฐานทรัพยากร และวิถีชีวิตของเขา โดยจะมีจีดีพี วัดเศรษฐกิจท้องถิ่นเอง มีมหาวิทยาลัยในมณฑลนั้น ส่วนการกระจายอำนาจท้องถิ่น ต้องมีการตรวจสอบประเมินผล ถ้าไม่มีจะมีการทุจริตมากมาย อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจต้องไปในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน


ขณะที่ นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การกระจายอำนาจจะสำเร็จได้นั้น นโยบายต้องชัดเจน รัฐบาลต้องมีนโยบายกระจายอำนาจ หากจะกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นจริง กปปส.ต้องผลักดันเชิงนโยบายได้ ถ้าไม่สามารถผลักดันได้ ก็จะสู้รัฐบาลไม่ได้ ตอนนี้เป็นโอกาสทอง จะดำเนินการ ส่วนองค์กรที่มาขับเคลื่อนน่าจะมีองค์กรพิเศษ เช่น สภาองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ บริหารโดยท้องถิ่นและภาคประชาชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจจะมีหน่วยงานราชการ แต่องค์กรนี้ชั่วคราวไม่ถาวร หากองค์กรท้องถิ่นจัดระบบได้ องค์นี้ก็หมดความหมายไป.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้