วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ธีระชัย' แนะยื่นศาลวินิจฉัยสถานภาพรัฐบาล

'ธีระชัย' แนะยื่นศาลวินิจฉัยสถานภาพรัฐบาล

  • Share:

'ธีระชัย' โพสต์เฟซบุ๊ก แนะส่งศาลฯ วินิจฉัยรัฐบาลหมดสภาพด้วยผลของกฎหมายหรือไม่ หากยิ่งนานความเชื่อมั่นยิ่งลดลง ระบุไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดทางเลือกใด ทุกคนต้องยอมรับ...

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อว่า Thirachai Phuvanatnaranubala โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องจากผู้แทน กปปส. ที่ขอให้ตีความว่า รัฐบาลยังมีสภาพตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อพ้นเวลา 30 วันนับจากการเลือกตั้ง ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า ผู้แทน กปปส. อ้างว่า รัฐบาลฝ่าฝืน มาตรา 68 คือการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ขณะนี้เรื่องสถานะของรัฐบาลนี้ ยังไม่มีการชี้แจงออกมาอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่มีอำนาจในการตัดสิน แต่มีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายให้ความเห็นไว้แตกต่างกันมาก ดังนี้

1. บางรายบอกว่าหมดสภาพไปแล้ว เมื่อพ้นเวลา 30 วัน ไม่สามารถจัดประชุมสภาได้
2. บางรายบอกว่าจะหมดสภาพ เมื่อพ้นเวลา 60 วัน หากไม่สามารถมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
3. บางรายบอกว่าจะหมดสภาพ เมื่อพ้นเวลา 180 วัน หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่สามารถจัดเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นบริบูรณ์
4. บางรายบอกว่าจะไม่หมดสภาพ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ไม่ว่าจะล่าช้าเพียงใด (แต่ไม่รู้ว่าจะนานไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลานหรือเปล่า)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญต่อภาคราชการอย่างมาก เพราะหากรัฐบาลหมดสภาพ ด้วยผลของกฎหมาย โดยไม่รู้ตัว จะก่อปัญหาแก่ข้าราชการอย่างหนัก รวมไปถึงบุุคคลภายนอก ที่ต้องมีการทำสัญญาต่างๆ กับรัฐบาล ขณะเดียวกัน การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะมีความเสี่ยง หากรัฐบาลไม่มีอำนาจ ก็จะไม่สามารถเบิกได้  การใช้งบประมานก็จะมีความเสี่ยง รวมไปถึงการประชุมกับต่างประเทศ การอนุญาต การลงโทษ และการสั่งราชการต่างๆ

ทั้งนี้ ควรจะมีการยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยเป็นการเร่งด่วน แต่ไม่ควรจะไปอ้างความผิดตามมาตรา 68 หรือมาตราอื่นใด ผมเองไม่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีมาตรา 211 ที่ระบุไว้ว่า "ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณา วินิจฉัย"

ส่วนมาตรา 6 นั้น ระบุไว้ว่า "รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้"

ดังนั้น กปปส. ควรจะมีวิธียกเรื่องต่อศาลแพ่งเป็นกรณีฉุกเฉิน หากถามว่าการบังคับบัญชาโดยรัฐบาล ในเรื่องการควบคุมผู้ชุมนุมนั้น จะหมดสภาพไปด้วยผลของกฎหมายหรือไม่ เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วัน 60 วัน 180 วัน ฯลฯ เพื่อให้ศาลแพ่งส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

หาก กปปส. ไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการดังกล่าว ก็หวังว่าจะมีองค์กรอื่นใด ที่มีอำนาจที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนี้ ว่าทางใดใน 4 ทางที่กล่าวข้างต้นเป็นทางที่ถูกต้อง เพราะความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในเครดิตของประเทศ หากยิ่งนานไป ความเชื่อมั่นจะยิ่งลดลง และทุกวันนี้ เศรษฐกิจก็ชะลอตัวหนักอยู่แล้ว หากมีปัญหาความไม่แน่นอนซ้อนกันเข้าไปอีก สถานการณ์มีแต่จะย่ำแย่ลง และไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดออกมาเป็นทางเลือกใดใน 4 ทางเลือกดังกล่าว ทุกคนก็ต้องยอมรับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้