วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ICTทำรายได้หลัก 'ล็อกซเล่ย์' แย้มปีนี้เล็งประมูลต่ออีกหลายโครงการ

กลุ่มล็อกซเล่ย์เผยผลประกอบการปี 56 เติบโตสวนกระแสการเมือง กลุ่มไอซีทีและงานโครงการสร้างรายได้หลักให้องค์กร เตรียมเดินหน้าเข้าประมูลโครงการอีกเพียบในปีนี้ เน้นด้านไอซีที โทรคมนาคม และทีวีดิจิตอล คาดรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 13,700 ล้านบาท...

นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลจากการดำเนินงานในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 14,929 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 590 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ 6% ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ รอง กจญ.บมจ.ล็อกซเล่ย์ กล่าวอีกว่า กลุ่มธุรกิจไอซีทีและงานโครงการยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งคิดเป็นกว่า 68% ของสัดส่วนรายได้ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งและกลุ่มธุรกิจบริการ คิดเป็นสัดส่วน 26% และ 6% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจไอซีทีและงานโครงการยังคงมีฐานรายได้ที่มั่นคง โดยขยายตัวจาก 9,700 ล้านบาท เป็น 10,400 ล้านบาท แม้ว่าตลาดอุปโภคบริโภคจะชะลอตัวลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากโครงการต่างๆ โดยมีงานในมือ (Backlog) รวม 11,260 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะเดียวกันก็ยังมีงานในแผนการเข้ายื่นประมูลอีกกว่า 13,700 ล้านบาท พร้อมผลักดันรายได้ปี 2557

นายเฉลิมโชค กล่าวอีกว่า สายงานไอซีทีและงานโครงการจะยังคงเป็นตัวผลักดันรายได้หลักในปี 2557 โดยเฉพาะงาน Backlog ที่สำคัญ อาทิ ได้แก่ งานสถานีไฟฟ้าย่อย และงานกลุ่มกิจการโทรทัศน์และวิทยุ งานกลุ่มธุรกิจไอซีทีซึ่งล็อกซเล่ย์เป็น System Integrator ให้กับทั้งภาคธนาคารและภาครัฐ งานทำระบบร้านขายหนังสือสำหรับโรงเรียนกว่า 100 แห่ง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รวมถึงงานกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งเน้นส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม

สำหรับงานที่อยู่ในแผนการเข้ายื่นประมูลในช่วงครึ่งหลังปี 2557 ของล็อกซเล่ย์ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 13,700 ล้านบาท มีงานที่สำคัญ ได้แก่ งานกลุ่มธุรกิจไอซีที สำหรับภาคธนาคารและภาครัฐทั้งในส่วนของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ งานกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานขยายช่องสัญญาณให้กับลูกค้าเดิม งานสายธุรกิจการค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในส่วนของงานหลังคา Metal Sheet สำหรับสถานีรถไฟฟ้าส่วนขยาย และงานกลุ่มธุรกิจโครงการ อาทิ งานในกลุ่มสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานสถานีไฟฟ้าย่อย และงานในกลุ่มกิจการโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งเป็นงานในส่วนของดิจิตอลทีวีตามแผนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กรรมการ รอง กจญ.บมจ.ล็อกซเล่ย์ กล่าวด้วยว่า ในปีนี้บริษัทมุ่งสร้างจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งจากการ Sourcing และการสร้างแบรนด์ของตัวเอง เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความสามารถในการทำกำไร รวมถึงการสร้างตลาดใหม่โดยชูธง Loxley Intertrade ซึ่งมีตลาดที่เริ่มทำไปแล้วในจีน รวมทั้งการทำตลาดในกลุ่มเออีซี โดยบริษัทจะเน้นที่พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา อย่างไรก็ตามปี 2557 ถือเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่โดยภาพรวม บริษัทมั่นใจว่าในปีนี้จะยังคงเป็นอีกปีที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่ารายได้จะสามารถเติบโตขึ้นราว 15-20%.

กลุ่มล็อกซเล่ย์เผยผลประกอบการปี 56 เติบโตสวนกระแสการเมือง กลุ่มไอซีทีและงานโครงการสร้างรายได้หลักให้องค์กร เตรียมเดินหน้าเข้าประมูลโครงการอีกเพียบในปีนี้ เน้นด้านไอซีที โทรคมนาคม และทีวีดิจิตอล คาดรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 13,700 ล้านบาท... 14 มี.ค. 2557 10:19 14 มี.ค. 2557 10:46 ไทยรัฐ