วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มก.ร่วมมือพัฒนาสถานี'พลังงานชีวมวล' แบบครบวงจร

มก.ร่วมมือพัฒนาสถานี'พลังงานชีวมวล' แบบครบวงจร

  • Share:

มก.ลงนามความร่วมมือพัฒนาสถานี 'พลังงานชีวมวล' แบบครบวงจร หวังกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อนขยายผลให้เกิดความยั่งยืนในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม...รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า มก.ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร กับนายปัญญา เล่าชู รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. นายยงยุทธ โพธิ์ทอง ผู้จัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และนายนรศักดิ์ สุวรรณะบุณย์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยาน

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คือ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันศึกษาการพัฒนาสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร เพื่อนำไปสู่การลงทุนและการจัดตั้งสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานีพลังงานชีวมวลชุมชน กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ รวมถึงสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

ทั้งนี้ ในปี 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนต้นแบบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 แห่ง และได้ลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสถานีพลังงานชีวมวลชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานและไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้