วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งขุดลอกฝาย-คลองส่งน้ำ 'อุตรดิตถ์' รับมือแล้ง

เร่งขุดลอกฝาย-คลองส่งน้ำ 'อุตรดิตถ์' รับมือแล้ง

  • Share:

"กอ.รมน.ภาค 3" เร่งสำรวจ "ฝายและคลองส่งน้ำ" พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อไม่ให้ตื้นเขิน หวังส่งน้ำให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง...

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 14 มี.ค. 57 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสะอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน.) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ จึงพระราชทานความช่วยเหลือในรูปโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำ ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ น้ำคือชีวิต ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ พระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ มีกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน 1,130 โครงการ

พ.อ.บุญประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน 23 โครงการ และในปัจจุบันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ บางแห่งอาจมีสภาพที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่าน และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้สั่งการให้หน่วยงาน กอ.รมน.ในพื้นที่ ได้มีการสำรวจข้อมูลสภาพในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพฝาย หรืออ่างเก็บน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

"วันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบฝายและคลองส่งน้ำปางวัว ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พบว่าหน้าฝายมีตะกอนดินตื้นเขิน ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย ซึ่งจะต้องมีการขุดลอกหน้าฝายดังกล่าว และสำหรับคลองส่งน้ำนั้น ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้กล่าวว่า จะได้มีการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติมออกไปให้ยาวขึ้น แต่ก็ต้องมีการประชุม ทำประชาคมกับชาวบ้านก่อน ซึ่งหากการก่อสร้างคลองส่งน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็จะช่วยให้ราษฎรมีน้ำในพื้นที่เพื่อทำการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกจำนวนกว่า 3,700 ไร่ด้วยกัน" พ.อ.บุญประสิทธิ์ กล่าว.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้