วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.เคาะกองทุนชาวนา จ่ายลอตแรก 500 ล้าน

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายกองทุนช่วยเหลือชาวนา งวดแรก 500 ล้าน บ. ส่งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว คาดเบื้องต้นประมาณ 3,000 ราย...

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือชาวนา เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส.ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนา  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงิน ส่งไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน หลังจากที่ชาวนายังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 นั้น ผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 มี.ค. จนถึงวันนี้ 13 มี.ค. 2557 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโดยโอนเข้าบัญชี กองทุนช่วยเหลือชาวนาแล้วจำนวน 18,800,590.61 บาท เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา (แบบไม่มีผลตอบแทน) มีจำนวน 579,658,017.26 บาท และเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา (แบบมีผลตอบแทน) ร้อยละ 0.63 ต่อปี  มีจำนวน 247,830,795.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน   846,289,403.13 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เงินจำนวนดังกล่าวไปถึงมือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเวลาอันรวดเร็ว ตามความประสงค์ของผู้ร่วมบริจาคและผู้ร่วมสมทบ คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือชาวนาได้จัดสรรเงินทุนก้อนแรกจำนวน 500 ล้านบาท ไปยัง ธ.ก.ส.ทุกสาขา เพื่อส่งต่อไปยังเกษตรกร โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินดังกล่าวตามคิวใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามลำดับก่อน-หลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ภายในวันนี้ (14 มี.ค.57) ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ประมาณ 3,000 ราย

นายลักษณ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของงบฉุกเฉิน หรืองบกลาง จำนวน 20,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้อนุมัติให้นำมาจ่ายชำระหนี้เกษตรกรตามใบประทวน ที่เกษตรกรได้รับก่อนการยุบสภานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเบิกจ่ายงบดังกล่าว โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งหากเงินดังกล่าวมาถึง ธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ณ วันปิดโครงการ คือ วันที่ 28 ก.พ. 2557 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบประทวน ทั้งสิ้น 1,527,290 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 11.62 ล้านตัน จำนวนเงิน 190.815 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรจนถึงวันที่ 13 มี.ค. 2557 แล้วจำนวน  71,224 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 4.39 ล้านตัน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว 581,284 ราย.

ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายกองทุนช่วยเหลือชาวนา งวดแรก 500 ล้าน บ. ส่งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว คาดเบื้องต้นประมาณ 3,000 ราย... 14 มี.ค. 2557 09:22 14 มี.ค. 2557 10:47 ไทยรัฐ