วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบป่วยไตเสื่อม 5-10% จากใช้ยามาก

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในงานเสวนา “สูงวัย ไตแข็งแรง” ว่า จากข้อมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่า คนไทยเป็นโรคไตมากถึงร้อยละ 17 หรือประมาณ 10 ล้านคน จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง จำเป็นต้องฟอกเลือด ล้างไตผ่านช่องท้องมากถึง 1-2 แสนคน สาเหตุเกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาก รองลงมาเป็นโรคไตอักเสบ และโรคนิ่ว ตามลำดับ แต่ที่น่ากังวลคือ ร้อยละ 5-10 เกิดจากการกินอาหารเสริม  ยา และยาบำรุงต่างๆมากเกินไป ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจว่ายิ่งกินยิ่งดีต่อสุขภาพ แต่จริงๆ แล้วมีผลต่อไตด้วย ทั้งนี้การสังเกตอาการโรคไตที่ง่ายและได้ผลชัดเจน คือการเจาะเลือดตรวจ โดยเฉพาะคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเช็กสภาพของไต แต่หากมีอาการที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไต ได้แก่ 1.มีอาการบวม โดยเฉพาะหนังตาบวมหลังจากตื่นนอนตอนเช้า 2.ปัสสาวะมีฟอง แต่ต้องเป็นการปัสสาวะตามปกติ มิใช่การปัสสาวะหลังมีกิจกรรมทางเพศ เพราะในน้ำอสุจิจะมีโปรตีนเช่นกัน ทำให้การปัสสาวะมีฟองได้ และ 3.ปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆ ทุกคืน ควรรีบไปพบแพทย์.

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในงานเสวนา “สูงวัย ไตแข็งแรง” ว่า จากข้อมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่า... 14 มี.ค. 2557 03:12 14 มี.ค. 2557 03:13 ไทยรัฐ