วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้องใจ "หนังสือปลอม" ลุยตั้งทีมสอบ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ว่า องค์การค้าของ สกสค. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ การจัดจำหน่าย และแผนการจัดส่งหนังสือเรียนปีการศึกษา 2557 ซึ่งองค์การค้าฯได้จัดเตรียมหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจำหน่ายในปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38,948,915 เล่ม ขณะนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนเสร็จแล้ว จำนวน 26,404,575 เล่ม อยู่ระหว่างการผลิต จำนวน 12,474,309 เล่ม โดยมีกำลังการผลิต 460,000 เล่มต่อวัน ทั้งนี้องค์การค้าฯตั้งเป้าจะจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ สำหรับการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนปี 2557 มีช่องทางการจำหน่ายโดยจัดโปรโมชั่นให้กับร้านค้า และร้านขายส่งสินค้า รวมถึงเปิดเว็บไซต์ศึกษาภัณฑ์ให้สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ทำให้องค์การค้าฯมียอดขายจากส่วนนี้ กว่า 200 ล้านบาท

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนแผนการจัดส่งหนังสือเรียนนั้นองค์การค้าฯแจ้งว่าจะใช้เวลาในการจัดบรรจุหีบห่อ และจัดส่งประมาณ 5-7 วันทำการทั้งในเขตอำเภอเมืองและนอกเขตอำเภอเมือง โดยจะมีรถขนส่งของเอกชนและบริษัทไปรษณีย์ไทยมารับสินค้าไปส่งทุกวัน อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าองค์การค้าฯจะสามารถจัดส่งแบบเรียนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดถึงการปลอมแปลงหนังสือเรียนด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาพบกรณีการปลอมแบบเรียน ดังนั้น จึงมอบหมายให้องค์การค้าฯไปสำรวจว่ามีการปลอมแบบเรียนมากน้อยแค่ไหน โดยจะตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์แบบเรียนขึ้น เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง.

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ว่า... 14 มี.ค. 2557 03:04 14 มี.ค. 2557 03:13 ไทยรัฐ