วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขุมพันธุ์ให้ทีมทำงานปกติ

ลุยงาน กทม.ต่อ-เปิดที่อ่านในวัดสานต่อ “เมืองหนังสือโลก”

วันที่  13  มี.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ผู้ว่าฯ กทม. ยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลือง  และส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา  โดยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด  มัสยิด โบสถ์ ที่โบสถ์วัดซางตาครู้ส เขตธนบุรี โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่กรุงเทพฯได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก  2556  เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ ที่คนทุกรุ่นทุกวัยสามารถอ่านได้ทุกแห่งในชุมชน พร้อมทั้งมอบตู้หนังสือให้แก่ผู้นำศาสนา  3  ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ  คริสต์  อิสลาม  และมอบหนังสือให้ชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน  (Bangkok Read For Life)

ผู้ว่าฯ  กทม. กล่าวเปิดงานว่า  กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน  และร่วมผลักดันให้สถิติการอ่านหนังสือของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็น 15 เล่มต่อคนต่อปี  และถึงแม้กรุงเทพมหานครจะได้ส่งมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก (World Book Capital 2014) ให้แก่เมืองเพอร์ฮาคอท  ประเทศไนจีเรีย ในเดือนหน้า  ก็ไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของ  กทม.จะหมดลง  กทม.ยังคงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องต่อไป  เพื่อผลักดันให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่ผู้ว่าฯ  กทม.ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ ก่อนที่จะเดินทางกลับ

นายวสันต์  มีวงษ์ โฆษกประจำตัวของผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ช่วงเย็นวันที่ 12 มี.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้เชิญรองผู้ว่าฯ กทม. และผู้ปฏิบัติงาน ทีมงานที่มาจากฝ่ายการเมืองเข้าพบปะหารือ  และร่วมรับประทานอาหาร โดย  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ไม่ได้พูดถึง  หรือแสดงความเป็นกังวลในเรื่องที่โดน  กกต.ให้ใบเหลือง  รวมถึงไม่ได้มีการกำชับ หรือมอบหมายงานพิเศษให้กับใคร  เพียงแต่ย้ำให้ทุกคนยังคงทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติ  ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะที่การต่อสู้ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายได้เร่งรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมนำไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไป.

วันที่ 13 มี.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ใบเหลือง และส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา โดยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด โบสถ์ ที่โบสถ์วัดซางตาครู้ส เขตธนบุรี... 14 มี.ค. 2557 02:34 14 มี.ค. 2557 02:34 ไทยรัฐ