วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปท.เสนอตั้ง 'ตำรวจจังหวัด' ห้ามอัยการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

คปท. เสนอผ่า สตช.ปฏิรูปตั้งตำรวจจังหวัดแทน พร้อมออกกฎห้ามอัยการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ หลังพ้นตำแหน่ง 5 ปี...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ว่า นายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสาน คปท. พร้อมด้วย นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา คปท. และนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) แถลงข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นหนึ่งในร่างพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย ว่า จากปัญหากระบวนการยุติธรรมไทยที่ขาดนโยบายองค์รวม ไม่เปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาสังคม ประชาชน เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และยังมีปัญหาการเลือกปฏิบัติ ขาดความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรม ทำให้ผู้ที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม คปท.จึงเสนอแนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 5 ด้าน ได้แก่ 1.ปฏิรูประบบตำรวจ ด้วยการปรับโครงสร้างตำรวจ กระจายอำนาจ ลดการซื้อตำแหน่ง เพื่อให้รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ ด้วย การปฏิรูปโครงสร้างของตำรวจใหม่ จากระบบตำรวจที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ออกไปเป็นตำรวจจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด

นอกจากนั้น ต้องปรับบทบาท สตช.ให้ไปอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งต้องแยกอำนาจสืบสวนสอบสวนออกจากกันอย่างชัดเจน 2.ปฏิรูปกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ด้วยการกำหนดคดีที่ดีเอสไอมีอำนาจสอบสวนอย่างเคร่งครัดและชัดเจน ยกเลิก ระเบียบประกาศคำสั่งหรือกฎหมายใดๆ ที่ให้อำนาจอธิบดีดีเอสไอ สามารถกำหนดคดีที่ดีเอสไอมีอำนาจสอบสวนได้ด้วยตนเอง การทำคดีพิเศษต้องทำเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ส่วนนายนิติธร กล่าวต่อว่า 3.ปฏิรูประบบอัยการ ให้อัยการมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง พ้นจากอำนาจการเมือง โดยไม่ให้รับตำแหน่งอื่น ระหว่างเป็นพนักงานอัยการ รวมทั้งเป็นกรรมการหรือบอร์ดรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบอร์ดรัฐวิสาหกิจ หลังจากพ้นตำแหน่งเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี การใช้ดุลพินิจของอัยการทางคดีต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยให้มีองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลโดยเฉพาะ 4.ปฏิรูประบบตุลาการ ต้องปรับปรุงระบบการพิจารณาคดีอย่างจริงจัง เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง ปรับปรุงแนวทางการพิสูจน์และให้น้ำหนักของหลักฐานที่ไม่ใช่การยึดติดกับตัวเอกสารเท่านั้น เพิ่มโทษเสียค่าปรับแทนการติดคุกในคดีที่ไม่รุนแรง ชะลอฟ้องร้อง และการคุมประพฤติ เพิ่มโทษค่าปรับสูงสุดและกลไกการปรับสูงสุดตามดัชนีผู้บริโภค

และ 5.ปฏิรูประบบราชทัณฑ์ แยกผู้ต้องขังแต่ละประเภท ยกเลิกการตีตรวน การริเริ่มรูปแบบใช้สถานที่กักกันหรือนิคมมาเป็นมาตรการเสริม ปรับปรุงพัฒนาระบบการลงโทษ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้มีทั้งแบบที่ดูแลโดยชุมชน แบบกำกับดูแลโดยใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่และแบบคุมขังในเรือนจำประกอบกันอย่างสมดุล

คปท. เสนอผ่า สตช.ปฏิรูปตั้งตำรวจจังหวัดแทน พร้อมออกกฎห้ามอัยการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ หลังพ้นตำแหน่ง 5 ปี... 13 มี.ค. 2557 22:30 13 มี.ค. 2557 23:20 ไทยรัฐ