วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คมนาคม-รฟท.' เฮ! ไม่ต้องจ่ายค่าโง่ 'โฮปเวลล์'

"คมนาคม - รฟท." เฮ ไม่ต้องจ่ายค่าโง่ "โฮปเวลล์" บอกเลิกสัญญาสัมปทาน หลังศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตฯ 2 ฉบับ ปี 51 ชี้คำวินิจฉัย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เหตุไม่มีอำนาจวินิจฉัย เพราะโฮปเวลล์ ยื่นเรื่องเกินเวลาร้องตามกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี ที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท.) ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในกรณีพิพาทการบอกเลิกสัญญา ระหว่างกระทรวงคมนาคม และ รฟท. กับ บริษัท โฮปเวลล์ ( ประเทศไทย) จำกัด คู่สัญญาสัมปทานระบบขนส่งทางรถไฟ และถนนยกระดับในกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์ที่ดินของ รฟท.ซึ่งอนุญาโตฯ วินิจฉัยให้กระทรวงคมนาคม - รฟท.ชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้ บจก.โฮปเวลล์ จากการบอกสัญญาไม่เป็นธรรม

โดย ศาลปกครองกลาง พิเคราะห์ข้อเท็จจริง ประกอบข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า การที่ทั้ง บจก.โฮปเวลล์ฯ และกระทรวงคมนาคม กับ รฟท. ต่างยื่นเรื่องให้คณะอนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้น เป็นการยื่นเรื่องให้วินิจฉัย ที่เกินกรอบระยะเวลา 60 วันที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานข้อที่ 31 และระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปี ตามมาตรา 50 และ 51 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.3542 ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ได้บอกเลิกสัญญา กับ บจก.โฮปเวลล์ วันที่ 27 ม.ค.41 ดังนั้น หากจะยื่นเรื่องอนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยต้องกระทำภายในวันที่ 27 ม.ค.46 ภายหลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่าย รับทราบเรื่องการบอกเลิกสัญญา

เมื่อปรากฏว่า ทั้ง 2 ฝ่าย ยื่นเรื่องให้อนุญาโตฯ วินิจฉัยหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามกฎหมายแล้ว อนุญาโตตุลาการ จึงไม่มีอำนาจที่รับเรื่องไว้วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งการที่อนุญาโตตุลาการ มีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาในวันที่ 30 ก.ย.51 ที่ให้กระทรวงคมนาคม และรฟท. ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้ บจก.โฮปเวลล์ เนื่องจากบอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม และคำวินิจฉัยขี้ขาด เมื่อวันที่ 15 ต.ค.51 ที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยไม่รับคำร้องกระทรวงคมนาคม และ รฟท.เนื่องจากเห็นว่า กระทรวงคมนาคม และ รฟท. บอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม กับ บจก.โฮปเวลล์นั้น จึงถือเป็นกรณีที่มีการวินิจฉัยที่ขัดต่อความสงเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 40 ของพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545

ดังนั้น ศาลปกครอง ที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทสัญญาทางปกครอง จึงมีอำนาจเพิกถอน หรือปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ จึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ วันที่ 30 ก.ย. 51 และ 15 ต.ค.51 ทั้งฉบับ และให้ปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ดี ตามกฎหมาย คู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์คดี ต่อศาลปกครองสูงสุด ได้อีกภายใน 30 วัน.

"คมนาคม - รฟท." เฮ ไม่ต้องจ่ายค่าโง่ "โฮปเวลล์" บอกเลิกสัญญาสัมปทาน หลังศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตฯ 2 ฉบับ ปี 51 ชี้ คำวินิจฉัย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เหตุไม่มีอำนาจวินิจฉัย เพราะโฮปเวลล์ ยื่นเรื่องเกินเวลาร้องตามกม. 13 มี.ค. 2557 22:19 13 มี.ค. 2557 22:25 ไทยรัฐ