วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สระแก้ว พร้อมรับเลือกตั้ง ส.ว.คาดคนใช้สิทธิ์ 70%

จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา คาดผู้ใช้สิทธิ์ ร้อยละ 70

วันนี้ (13 มี..) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวณิชย์ สงวนวงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความตระหนักในการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง .. หมายเลข 1 นายประพันธ์ บัวศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง .. หมายเลข 2 นางดวงพร เทียนทอง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ สื่อมวลชน และผู้สนับสนุนผู้สมัคร

 

นายมนัส ไหวพริบ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 และขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 . กาได้เบอร์เดียว จำนวนผู้มีสิทธิ์ในจังหวัดสระแก้ว ทั้งสิ้น 403,678 คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.

จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา คาดผู้ใช้สิทธิ์ ร้อยละ 70 13 มี.ค. 2557 18:44 13 มี.ค. 2557 19:45 ไทยรัฐ