วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แม่โจ้ออก 7 มาตรการรับ 'นักท่องเที่ยวจีน'

แม่โจ้ออก 7 มาตรการรับ 'นักท่องเที่ยวจีน'

  • Share:

ม.แม่โจ้ออก 7 มาตรการรองรับ 'นักท่องเที่ยวจีน' ย้ำยินดีต้อนรับ แต่ต้องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ระบุอยากให้นักศึกษามองเห็นโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมอบรมไกด์หลักสูตรเฉพาะ แก้ไขปัญหาไกด์สื่อสารภาษาจีนไม่เข้าใจ จนส่งผลปัญหา จนคนในพื้นที่ไม่พอใจ...

จากกรณี กระแสข่าวในกระทู้หนึ่งของเว็บไซต์พันทิป (http://pantip.com/topic/31727570) ที่การระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีความสวยงามมากกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั่นคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้บางส่วนเกิดความพอใจ


เมื่อวันที่ 13 มี.ค.57 รศ.ดร.วีระพล ทองมา คณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังย้ำว่า ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เรากำหนดคือ ไม่ทำลายวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม เน้นการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ในส่วนของนักศึกษาและบุคลากร จะมุ่งสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้ทุกคนเปิดใจรับ และไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นปัญหา แต่อยากให้มองเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะได้เรียนรู้เพื่อนชาวต่างชาติ และถือเป็นความภูมิใจที่ทำให้คนได้รู้จักแม่โจ้ที่สวยงาม

"จากปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกิดขึ้น จนเป็นประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ ต่างกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นการไม่เคารพกฎ การขาดระเบียบวินัย มารยาททางสังคม ตลอดจนการสร้างความเดือดร้อนแก่คนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีปัญหาของการขาดแคลนมัคคุเทศก์ในการนำนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ความต้องการมัคคุเทศก์ภาษาจีนยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาการขาดมัคคุเทศก์ภาษาจีน ด้วยการนำมัคคุเทศก์ภาษาอื่นมาประกบกับผู้ที่รู้ภาษาจีน เพื่ออธิบายให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้เกิดความยุ่งยากและความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ประทับใจในการใช้บริการของบริษัททัวร์ และเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือไม่ผ่านบริษัททัวร์ ขณะเดียวกันทางคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้มีการอบรมมัคคุเทศน์ หลักสูตรเฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 (ภาษาจีน) เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวไว้ด้วย" รศ.ดร.วีระพล กล่าว


อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้ออกมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจีน จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

1. การกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในแต่ละวัน

2. มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์และป้ายสื่อความหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าชมเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่าย

3. นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น ซึ่งบริษัทนำเที่ยวจะต้องเป็นผู้ประสานงานแจ้งมายังมหาวิทยาลัย หากเป็นนักท่องเที่ยวแบบส่วนตัวจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์จองทัวร์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาจีน

4. นักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมและถ่ายรูปตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

5. การท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากนักท่องเที่ยวกระทำการใดให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

6. มหาวิทยาลัยจะจัดรถบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจะกำหนดตารางเดินรถในแต่ละวันอย่างชัดเจน และผู้นำเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น

7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ (รายละเอียดในแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว)

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้