วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทร.ปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เสริมศักยภาพกองทัพไทย

ผบ.ทร.เป็นประธานปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ เสริมกำลังกองทัพไทย รักษาอธิปไตยประเทศ และถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์

วันที่ 13 มี.ค. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ  ต.111 เรือ ต.112 และ เรือ ต.113 จำนวน 3 ลำ พร้อมระบบสื่อสาร และอาวุธที่มีความทันสมัยลงน้ำ โดยมี นางอัจฉรา พิพัฒนาศัย  ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือที่อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ เพื่อใช้ลาดตระเวน  ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง และถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์


สำหรับลักษณะของเรือทั้ง 3 ลำ มีปืนกลขนาด 20 มิลิเมตร 1 กระบอก ติดตั้งที่บริเวณหัวเรือ และปืนกลขนาด .50 นิ้ว อีก 2 กระบอก พร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิดติดบนหลังคาเก๋งส่วนท้าย มีความยาวตลอดลำ 36 เมตร กว้าง  7.60 เมตร  มีความลึกกลางน้ำ 3.60 เมตร  กินน้ำลึกเต็มที่ไม่เกิน  1.70 เมตร  มีขีดความสามารถ ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องขับน้ำเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 27 นอต  ระยะปฏิบัติการความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ 15 นอต ไม่น้อย กว่า 1,200 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติการในสภาวะทะเลที่มีความสูงคลื่น 3 – 4 เมตร ปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 วัน และสามารถตรวจจับเพื่อทราบเป้าผิวน้ำได้ด้วยระบบตรวจการณ์ของเรือ ขัดขวางเรือผิวน้ำ ป้องกันตนเองจากข้าศึกตรวจสอบเรือต้องสงสัย

ซึ่งเรือดังกล่าว นอกจากจะมีขีดความสามารถทั่วไปแล้ว  ยังมีขีดความสามารถปฏิบัติภารกิจลำเลียงอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาตามพื้นที่ชายฝั่ง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้กับกองเรือในทะเลอีกด้วย.

 

ผบ.ทร.เป็นประธานปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ เสริมกำลังกองทัพไทย รักษาอธิปไตยประเทศ และถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 13 มี.ค. 2557 16:01 13 มี.ค. 2557 18:24 ไทยรัฐ