วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.เลย เร่งพัฒนาศักยภาพการค้าเชื่อมไทย-ลาว

จ.เลย เร่งเสริมความรู้ ศักยภาพการค้า จัดอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเชื่อมโยง ไทย – ลาว เพื่อเป็นการขยายตัวธุรกิจไปสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในด้านการค้า...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มี.ค.57 ที่โรงแรมเลยพาเลซ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รอง ผจว.เลย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้า ใน สปป.ลาว ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเลยจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจการค้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือเพื่อทำการค้า กับ สปป.ลาว ก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจกับ สปป.ลาว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การจัดครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากสมาชิกหอการค้าจังหวัด กลุ่มทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการค้าชายแดนของจังหวัดเลย รวมทั้งผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ของ สปป.ลาว จากแขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุลี และ แขวงเวียงจันทน์ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ ทำไมต้องทำการค้ากับ สปป.ลาว เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการทำการค้าใน สปป.ลาว ให้ประสบความสำเร็จ การศึกษาดูงานด่านศุลกากรท่าลี่ การประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการของไทย กับ สปป.ลาว และการจับคู่เจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับ สปป.ลาว ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก

รอง ผจว.เลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีอาณาเขตชายแดน ติดกับ สปป.ลาว 2 แขวง คือ แขวงไชยะบุลี และ แขวงเวียงจันทน์ แต่ยังสามารถเดินทางต่อเนื่องไปยังแขวงหลวงพระบาง ได้สะดวกและใกล้ที่สุด ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีการพัฒนาขึ้นมาก และยังมีความต้องการที่จะขยายตัวได้สูงขึ้นอีก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดี ที่นักธุรกิจของไทยจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในด้านการค้า และการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการพบปะทำความรู้จักและความเข้าใจในกฎ ระเบียบตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจการค้า เป็นไปด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศอย่างมั่นคง.

จ.เลย เร่งเสริมความรู้ ศักยภาพการค้า จัดอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเชื่อมโยง ไทย – ลาว เพื่อเป็นการขยายตัวธุรกิจไปสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในด้านการค้า... 13 มี.ค. 2557 15:30 13 มี.ค. 2557 16:55 ไทยรัฐ


advertisement