วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
น่าห่วง!! แนวโน้มแม่วัยใสสูงขึ้นต่อเนื่อง   

น่าห่วง!! แนวโน้มแม่วัยใสสูงขึ้นต่อเนื่อง   

  • Share:

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบผลสำรวจ ปี 2551-ปี 2555 มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัดส่วน 1.1 เป็น 1.8 ต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน เล็งเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาแม่วัยใส...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.57 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานสภาวะสังคมไทย พบว่า วัยรุ่นไทยกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราการคลอดต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 1.1 ในปี 2551 เป็น 1.8 ในปี 2555 ขณะที่กลุ่มอายุ 15-19 ปี ยังมีอัตราการคลอดบุตรสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 50.1 ในปี 2551 เป็น 53.8 ต่อประชากรวัยเดียวกัน 1,000 คน ในปี 2555 ซึ่งพบว่าแม่วัยใสยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีอายุลดลง แต่การป้องกันยังอยู่ในระดับต่ำ โดยแนวโน้มของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไขเป็นลำดับต้นๆ โดยเน้นถึงการเข้าถึงโอกาสและสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านการได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ และได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัย


ทั้งนี้ ยังมีการกำหนดให้การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของช่วงวัยรุ่น นักศึกษา ตามกรอบการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย โดยจัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 (One Stop Crisis Center) ที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบส่งต่อการให้บริการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นให้ผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุเข้าถึงบริการหรือสิทธิอันพึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย จัดพิมพ์หนังสือ “แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาคุณแม่วัยใสอย่างแท้จริง

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้