วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บุญยอด' กระตุกต่อมจริยธรรม จี้ 'ชัชชาติ' ลาออก

"บุญยอด สุขถิ่นไทย'' อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กระตุกต่อมจริยธรรม "ชัชชาติ" จี้ลาออกรับผิดชอบ ปม พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน

วันที่ 12 มี.ค.57 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส..บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ผิดทั้งเนื้อหาและการตราว่า ตาม ม.216 ของรัฐธรรมนูญให้ถือว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรที่ต้องปฏิบัติตาม

ดังนั้น ครม.ต้องพิจารณาตนเองที่ได้ส่งกฎหมายที่ผิดพลาดเข้าสภา ทั้งที่หลายฝ่ายท้วงติงแล้ว แต่ไม่แก้ไข และขอฝากไปยังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการ รมว.คมนาคม ที่เป็นคนผลักดันโครงการตาม พ.ร.บ.นี้ ขอให้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงตนว่า เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่สังคมไม่ต้องทวงถามสำนึกจริยธรรม และในฐานะที่เป็นคนรุ่นเดียวกัน เรียนด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และด้วยศักดิ์ศรีของนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัชชาติยังเป็นนักเรียนทุนอานันทมหิดล กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จนเป็นผู้ช่วยอธิการบดี

จึงหวังว่าจะแสดงความรับผิดชอบทันที เพื่อให้คนไทยยังพอมีหวังได้บ้างว่านักการเมืองคุณภาพแบบคนรุ่นใหม่ ที่ยอมรับฟังความเห็นคนในสังคมยังมีอยู่บ้าง ส่วนนักการเมืองคนอื่นนั้นตนไม่คาดหวังอะไร เพราะพฤติกรรมหลายครั้งเป็นที่ประจักษ์แล้ว และหวังว่าประชาชนจะไม่เลือกคนเหล่านี้เข้าสภาอีก

ขณะที่รัฐสภาเอง ประธานรัฐสภาและรองประธานฯ รวมถึงเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ต้องหาวิธีป้องกัน และแก้ไขเพื่อไม่ให้สมาชิกกดบัตรแทนกัน ต้องวางกฎกติกาที่ชัดเจน รวมถึงบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

"บุญยอด สุขถิ่นไทย'' อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กระตุกต่อมจริยธรรม "ชัชชาติ" จี้ลาออกรับผิดชอบ ปม พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน 13 มี.ค. 2557 14:36 13 มี.ค. 2557 16:20 ไทยรัฐ