วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัลคาเทล-ลูเซ่น ทุ่มเงินล้านหนุนโครงการ Thai Cyber Kids Project

อัลคาเทล-ลูเซ่น ทุ่มเงินล้านหนุนโครงการ Thai Cyber Kids Project

  • Share:

อัลคาเทล-ลูเซ่น ทุ่มงบประมาณหนึ่งล้านบาท ให้มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) บริหารโครงการ Thai Cyber Kids Project สำหรับนักเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เด็กไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยี ทัดเทียมชาติที่พัฒนาแล้ว...

นายเซบาสเตียน โลฮอง ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในการทำโครงการ Thai Cyber Kids Project ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนและสังคมรอบตัวนักเรียนได้เตรียมตนเองให้พร้อมกับกระแสเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญ หรือโลกดิจิตอลอีโคโนมี ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยนั้น และชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคเดียวในการใช้โลกดิจิตอลอีโคโนมีให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสูงสุด คือ การขาดนวัตกรรมและจินตนาการของตนเองเท่านั้น  

ปธ.และกก.ผจก.อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ Thai Cyber Kids Project นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะขจัดอุปสรรคการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชนไทย โดยการมอบอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดถึงจัดอบรมเพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ช่วยสร้างศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั่วโลกให้ทัดเทียมกับเยาวชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ด้าน นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า มูลนิธิ EDF เชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่มีคุณค่าที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน มูลนิธิฯ มีนโยบายเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ยังขาดโอกาส และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพสำหรับนักเรียน โครงการ “Thai Cyber Kids Project” เป็นโครงการที่อำนวยประโยชน์อย่างมาก และทางเรายินดีบริหารโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย นักเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

“มูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหลายๆ องค์กร เพื่อพัฒนาและดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยสรรสร้างโครงการเพื่อสังคมกว่า 200 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท และช่วยอำนวยประโยชน์แก่ผู้คนในชนบทกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศไทย นอกจากนั้น นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 จนถึงสิ้นปี 2556 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 321,273 ทุน คิดเป็นมูลค่าทุนรวม 500,609,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยังขาดโอกาสครอบคลุมพื้นที่ 46 จังหวัดทั่วประเทศไทย” กก.ผจก.มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้