วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อากาศแปรปรวน 'กระเทียม' ราคาพุ่งเกือบเท่าตัว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ราคากระเทียมราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 98 ทุกเกรด หลังผลผลิตไม่เพียงพอ ในขณะที่หอมแดงทุกเกรดราคาตก เหตุผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น-ติดเงื่อนไขการส่งออกหอมแดงไปอินโดนีเซีย...

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคากระเทียมที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่น่า ในปีนี้ราคาเพิ่มขึ้นทุกเกรด เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 74 กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม 2557 ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นากระเทียมมัดจุกแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัม(กก.)ละ 85.00 บาท ขนาดกลาง ราคากก.ละ 75.00 บาท และขนาดเล็ก ราคากก.ละ 65.00 บาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 74 - 91

หากเป็นกระเทียมแห้งใหญ่คละ ราคาเฉลี่ยที่ กก.ละ 89.43 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 หรือแม้แต่กระเทียมสดคละก็มีราคาเพิ่มขึ้น คือมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 16.33 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งเป็นเพราะผลผลิตในปี 2556 ที่ผ่านมา มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง คือ ประมาณ 77,886 ตันลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 9 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศที่แปรปรวนและมีปัญหาจากหนอนกินใบทำให้ กระเทียมหัวลีบไม่ได้คุณภาพ

รวมทั้งในช่วงที่ผ่านมา กระเทียมจีนที่นำเข้ามาขายในประเทศมีปริมาณลดลงและราคาอยู่ในระดับสูงทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้กระเทียมภายในประเทศมากขึ้น แต่เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ในช่วงต้นฤดูการผลิตกระเทียม จึงมีราคาเพิ่มมากขึ้น

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อว่า ในส่วนของราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ปีนี้พบว่าลดลงทุกเกรด เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน โดยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 30 ซึ่งในเดือน มี.ค. 2557 ราคาที่เกษตรกรขายได้ (สัปดาห์แรก) หอมแดงมัดจุกแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่ มีราคาเฉลี่ย กก.ละ 11.00 บาท ขนาดกลาง ราคา กก.ละ 10.00 บาท และขนาดเล็ก ราคา กก.ละ 8.00 บาท ลดลงร้อยละ 20-30 หากเป็นหอมแดงแห้งใหญ่คละราคาเฉลี่ย กก.ละ 13.02 บาท ลดลงร้อยละ 22 หรือแม้แต่หอมแดงสดคละ ก็มีราคาลดลงเช่นกัน แต่ไม่มากนัก คือมีราคาเฉลี่ย กก.ละ 5.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 3

ทั้งนี้ เป็นเพราะผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2557 มีมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 7 และการส่งออกหอมแดงไปยังอินโดนีเซีย ซึ่งประสบปัญหาจากการออกกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าหอมแดงฉบับใหม่ โดยทางรัฐบาลไทยจะเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยราคากระเทียมราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 98 ทุกเกรด หลังผลผลิตไม่เพียงพอ ในขณะที่หอมแดงทุกเกรดราคาตก เหตุผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น-ติดเงื่อนไขการส่งออกหอมแดงไปอินโดนีเซีย... 13 มี.ค. 2557 13:12 13 มี.ค. 2557 14:28 ไทยรัฐ