วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การันตี อี-พาสปอร์ตไทย ไร้ปลอมแปลง

กรมการกงสุล แจงข่าวปลอมแปลงหนังสือเดินทางของต่างชาติในไทย ไม่ใช่การปลอมแปลงหนังสือเดินทางไทย ยันหนังสือเดินทางไทย มีมาตรฐาน ปลอมแปลงไม่ได้แน่...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีหนังสือเดินทางของต่างชาติปลอมในประเทศไทย โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนกรณีมีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน MH 370 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนชี้แจงว่า

1. กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของต่างชาติ ในประเทศไทย มิใช่การปลอมแปลงหนังสือเดินทางไทย

2. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่าหนังสือเดินทางไทยเป็นหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่มีมาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดไว้และมีคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงสูงมากจนไม่สามารถปลอมแปลงได้ รวมทั้งมีการบรรจุข้อมูลชีวภาพของเจ้าของหนังสือเดินทางไว้ในเล่ม หนังสือเดินทาง เพื่อป้องกันการปลอมแปลง เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว

3. ตั้งแต่เริ่มโครงการ e-passport เมื่อปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปกว่า 10 ล้านเล่ม แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีหนังสือเดินทางของประเทศไทยถูกปลอมแปลงได้แต่อย่างใด.

กรมการกงสุล แจงข่าวปลอมแปลงหนังสือเดินทางของต่างชาติในไทย ไม่ใช่การปลอมแปลงหนังสือเดินทางไทย ยันหนังสือเดินทางไทย มีมาตรฐาน ปลอมแปลงไม่ได้แน่... 13 มี.ค. 2557 12:48 13 มี.ค. 2557 14:23 ไทยรัฐ