วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จำนวนราษฎร

โดย ซี.12


ทุกต้นปีเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องประกาศจำนวนราษฎรที่มีชื่ออยู่ในหลักฐานทางทะเบียนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีพลเมืองอยู่เป็นจำนวนเท่าใด

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ได้ออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ว่าจำนวน ราษฎรทั่วประเทศ มีด้วยกันทั้งสิ้น 64,785,909 คน เป็นชาย 31,845,971 คน หญิง 32,939,938 คน

สำหรับจังหวัดที่มีราษฎรเกิน 1 ล้านคนมีด้วยกัน 21 จังหวัด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 5,686,252 คน 2.จังหวัดนครราชสีมา 2,610,164 คน 3.จังหวัดอุบลราชธานี 1,836,523 คน 4.จังหวัดขอนแก่น 1,781,655 คน 5.จังหวัดเชียงใหม่ 1,666,888 คน 6.จังหวัดบุรีรัมย์ 1,573,438 คน 7.จังหวัด อุดรธานี 1,563,964 คน 8.จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,541,843 คน 9.จังหวัดศรีสะเกษ 1,462,028 คน 10.จังหวัดชลบุรี 1,390,354 คน 11.จังหวัดสงขลา 1,389,890 คน 12.จังหวัดสุรินทร์ 1,388,194 คน 13.จังหวัดร้อยเอ็ด 1,308,958 คน 14.จังหวัดสมุทรปราการ 1,241,610 คน 15.จังหวัดเชียงราย 1,204,660 คน 16.จังหวัดนนทบุรี 1,156,271 คน 17.จังหวัดชัยภูมิ 1,135,723 คน 18.จังหวัดสกลนคร 1,134,322 คน 19.จังหวัดนครสวรรค์ 1,073,142 คน 20.จังหวัดปทุมธานี 1,053,158 คน 21.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,031,812 คน

จังหวัดที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาตั้งแต่ 9 แสนกว่าคน คือ 22.จังหวัดเพชรบูรณ์ 994,397 คน 23.จังหวัดกาฬสินธุ์ 984,030 คน 24.จังหวัดมหาสารคาม 955,644 คน 25.จังหวัดนครปฐม 882,184 คน 26.จังหวัดพิษณุโลก 856,376 คน 27.จังหวัดราชบุรี 850,162 คน 28.จังหวัดสุพรรณบุรี 848,066 คน 29.จังหวัดกาญจนบุรี 842,882 คน 30.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 797,970 คน 31.จังหวัดนราธิวาส 766,145 คน 32.จังหวัดลพบุรี 757,970 คน 33.จังหวัดลำปาง 754,862 คน 34.จังหวัดกำแพงเพชร 728,631 คน 35.จังหวัดนครพนม 710,860 คน 36.จังหวัดฉะเชิงเทรา 690,226 คน 37.จังหวัดปัตตานี 678,838 คน 38.จังหวัดระยอง 661,220 คน 39.จังหวัดตรัง 636,043 คน 40.จังหวัดเลย 632,205 คน 41.จังหวัดสระบุรี 629,216 คน 42.จังหวัดสุโขทัย 602,713 คน 43.จังหวัดสระแก้ว 550,937 คน 44.จังหวัดพิจิตร 548,855 คน 45.จังหวัดยโสธร 540,383 คน 46.จังหวัดตาก 532,353 คน 47.จังหวัดจันทบุรี 524,260 คน 48.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 520,271 คน 49.จังหวัดสมุทรสาคร 519,457 คน 50.จังหวัดพัทลุง 518,021 คน 51.จังหวัดหนองคาย 514,943 คน 52.จังหวัดหนองบัวลำภู 507,137 คน 53.จังหวัดยะลา 506,138 คน

ที่ต่ำกว่า 5 แสนคนมี  54.จังหวัดชุมพร 498,294 คน  55.จังหวัดพะเยา 486,744 คน 56.จังหวัดน่าน 477,912 คน 57.จังหวัดปราจีนบุรี 476,167 คน 58.จังหวัดเพชรบุรี 471,087 คน  59.จังหวัดอุตรดิตถ์ 460,995 คน  60.จังหวัดแพร่ 456,074 คน 60.จังหวัดกระบี่ 450,890 คน 62.จังหวัดบึงกาฬ 416,236 คน  63.จังหวัดลำพูน 405,268 คน  64.จังหวัดอำนาจเจริญ 374,698 คน 65.จังหวัดภูเก็ต 369,522 คน 66.จังหวัดมุกดาหาร 344,302 คน 67.จังหวัดชัยนาท 332,769 คน 68.จังหวัดอุทัยธานี 329,536 คน 69.จังหวัดสตูล 309,793 คน 70.จังหวัดอ่างทอง 283,732 คน 71.จังหวัดพังงา 259,420 คน 72.จังหวัดนครนายก 256,085 คน 73.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 246,549 คน 74.จังหวัดตราด 224,010 คน 75.จังหวัดสิงห์บุรี 212,690 คน 76.จังหวัดสมุทรสงคราม 194,116 คน 77.จังหวัดระนอง 174,776คน

ใน 64 ล้าน 7 แสนกว่าคนนี้ประชากรหญิงมีมากกว่าชายแสนกว่าคนเหมือนเดิม.


“ซี.12”

13 มี.ค. 2557 10:33 13 มี.ค. 2557 10:33 ไทยรัฐ