วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนกินอาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ ช่วงฤดูร้อนเสี่ยงอาหารเป็นพิษ

คร.เผยสถิติ ไทยพบอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น ต้นปีพบผู้ป่วย 24,599 รายแล้ว จากการบริโภคอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกและน้ำที่ปนเปื้อน แนะรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดสะอาด หมั่นล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย...

เมื่อวงันที่ 13 มี.ค. นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 9 มี.ค. 2557 พบผู้ป่วย 24,599 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.72 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ 45-54 ปี (ร้อยละ 10.44) รองลงมา 15-24 ปี (ร้อยละ 10.32) และอายุมากกว่า 65 ปี (ร้อยละ 9.64) จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี (140.94 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ และขอนแก่น

โรคอาหารเป็นพิษเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายถึงอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน ได้แก่ ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิ ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี หรือโลหะหนัก เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การประกอบอาหาร และการบริการอาหาร บางครั้งอาการอาหารเป็นพิษ อาจเกิดจากการบริโภคสิ่งที่เป็นพิษโดยตรง เช่น เมล็ดสบู่ดำ ลูกโพธิ์ ปลาปักเป้า คางคก เป็นต้น

การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ พบได้จากการที่คนจำนวนมากรับประทานอาหารปนเปื้อนร่วมกัน และมีอาการอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานอาหารแล้ว อาการของโรคอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและปวดมวนท้องรุนแรงเฉียบพลัน บางครั้งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้และปวดศีรษะ บางครั้งมีอาการคล้ายเป็นบิด ถ่ายอุจจาระปนเลือด หรือเป็นมูก ไข้สูง และมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง เป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรง มีระยะเวลาดำเนินโรค 1-7 วัน การติดเชื้อในระบบอื่นของร่างกายและการตายพบได้ แต่พบน้อยมาก ระยะฟักตัว ปกติ 6-25 ชั่วโมง หรืออยู่ในช่วง 4-30 ชั่วโมง การติดต่อของโรค โดยการกินอาหารทะเลที่ดิบหรือที่ปรุงไม่สุกพอ หรือกินอาหารอื่นที่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลดิบๆ สุกๆ หรือล้างด้วยน้ำทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ โรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คน

"โรคอาหารเป็นพิษ มักป่วยไม่รุนแรง รักษาได้ตามอาการ เช่น อาการปวดท้อง และการทดแทนด้วยน้ำและเกลือแร่ ด้วยสารละลายเกลือแร่ และน้ำตาลทางปาก ไม่แนะนำการให้ยาปฏิชีวนะ การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษทุกสาเหตุสำคัญที่สุด ด้วยมาตรการป้องกันโรคตามกฎหลัก 10 ประการดังนี้ 1. เลือกอาหารที่ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี 2. ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึง 3. ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆ 4. ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน 5. อาหารที่ค้างมื้อต้องอุ่นให้ร้อนก่อน 6. แยกอาหารดิบและอาหารสุก ให้ระมัดระวังการปนเปื้อน 7. ล้างมือก่อนจับต้องอาหารเข้าสู่ปาก 8. รักษาความสะอาดของห้องครัว อุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 9. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ 10. ใช้น้ำสะอาด มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น เช่น อาเจียนมาก รับประทานอาหารและน้ำไม่ได้ ถ่ายเหลวไม่หยุด มีไข้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้รีบมาพบแพทย์ ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าว.

คร.เผยสถิติไทยพบอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น ต้นปีพบผู้ป่วย 24,599 รายแล้ว จากการบริโภคอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกและน้ำที่ปนเปื้อน แนะรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดสะอาด หมั่นล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย... 13 มี.ค. 2557 09:47 13 มี.ค. 2557 10:19 ไทยรัฐ