วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประภัสร์' เผยกู้ 2 ลล.แท้ง ส่งผลรถไฟรางคู่ล่าช้า

ผู้ว่า รฟท. ถามศาล รธน.แทรกแซงอำนาจบริหารหรือไม่ ชี้ตีตก พ.ร.บ.2 ล้านล้าน กระทบผู้ประกอบการภายในประเทศ หากสานต่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ใช้งบส่วนอื่น ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี...

13 มี.ค. นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ขอตั้งคำถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินว่าขั้นตอนการตราและเนื้อหา พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้าน ขัดรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการเข้าข่ายที่แทรกแซงอำนาจของฝ่ายบริหารหรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลตรา และร่างพ.ร.บ.นี้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปรึกษาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างต่อเนื่องและละเอียดรอบคอบ ต่อไปการร่างหรือออกกฎหมายรัฐบาลต้องปรึกษาใครในเมื่อคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาก็ยังไม่ถูกต้อง และขัดแย้งต่อคำตัดสินของศาล รัฐบาลชุดต่อไปจะยึดตามความเห็นกฤษฎีกา หรือทุกเรื่องก่อนที่จะทำต้องถามศาลรัฐธรรมนูญก่อน

ทั้งนี้ การที่ศาลตีตกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา หากรัฐบาลเห็นว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ยังมีความสำคัญและต้องทำต่อ ก็อาจเสนอใช้เงินส่วนอื่นในการดำเนินการ ซึ่งแต่เดิมหวังว่า หากใช้เงินจากพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท มาสร้างรถไฟทางคู่จะใช้เวลาเพียง 7 ปี แต่หากต้องใช้เงินจากงบประมาณปกติเชื่อว่าต้องใช้เวลาพัฒนาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาทางคู่ของรถไฟรางคู่สายต่างๆ จะล่าช้าอย่างแน่นอน และโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินหลายเส้นที่อยู่ในแผนงานทั้งหมดล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น.

ผู้ว่า รฟท. ถามศาล รธน.แทรกแซงอำนาจบริหารหรือไม่ ชี้ตีตก พ.ร.บ.2 ล้านล้าน กระทบผู้ประกอบการภายในประเทศ หากสานต่อโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ใช้งบส่วนอื่น ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี... 13 มี.ค. 2557 09:40 13 มี.ค. 2557 10:33 ไทยรัฐ