วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม้ไม่มีเงินกู้ 2 ล้านล้าน...หลายโครงการยังมีโอกาส

โดย ซูม


ไม่มีการพลิกโผครับ สำหรับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยคำร้องเรื่องร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

เพราะหลังจากพิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 8 ท่าน ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในส่วนของเนื้อหาตามมาตรา 169 วรรค 1 และมาตรา 170

ส่วนในเรื่องของกระบวนการร่างกฎหมายนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 6 ต่อ 2 เห็นว่าขบวนการในการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ

จึงเป็นอันว่าร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทฉบับนี้ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกไปเรียบร้อย

ใครจะเสนอกลับมาใหม่ในรัฐบาลหน้า สภาหน้าไม่ได้อีกแล้ว เพราะศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานเรียบร้อยแล้วว่า การออกกฎหมายกู้เงินและใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ก็คงจะมีทั้งผู้ที่ผิดหวังหรือเสียดาย และผู้ที่โล่งใจและอาจจะแอบดีใจอยู่เงียบๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้

โดยส่วนตัวของผมน่าจะอยู่ในกลุ่มหลัง แต่ก็คงจะไม่ถึงขั้นดีใจ หรือชอบใจเสียทีเดียว เพียงแค่รู้สึกคลายความกังวลใจลงไปมากเท่านั้น

ผมได้เขียนแสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้าที่ร่าง พ.ร.บ.นี้จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งว่า โดยส่วนตัวผมค่อนข้างหนักใจ

เพราะตรวจสอบดูแล้วพบว่า มีโครงการที่ยังไม่ผ่านผลการศึกษา ว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่เกือบครึ่งหนึ่ง และขณะเดียวกันก็มีโครงการที่ยังไม่ได้ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกจำนวนมาก

โดยหลักการและวิธีปฏิบัติสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ ใช้ต้นทุนสูงนั้น จะต้องพิจารณาผลได้ผลเสีย และผลตอบแทนต่างๆว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างละเอียดรอบคอบจนมั่นใจเสียก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการ

เมื่อทราบว่าโครงการหลายๆโครงการยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ผมก็ชักใจเสีย

แต่ที่คัดค้านไม่เต็มปากเต็มคำนัก ก็เพราะได้มีโอกาสพูดคุยเป็นการเฉพาะในวงเล็กๆกับท่านรักษาการ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถึง 2 ครั้ง

ได้รับการยืนยันจากท่านว่า ทุกโครงการจะต้องไปผ่านการพิจารณาของหน่วยปฏิบัติที่ทำหน้าที่กลั่นกรองอย่างสภาพัฒน์ อย่างสำนักงบประมาณ หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามขั้นตอนทุกอย่าง

ถ้าผ่านการกลั่นกรองก็เดินหน้า แต่ถ้าไม่ผ่านก็เลิกไป

ผมจึงเบาใจไปเปลาะหนึ่ง แต่กระนั้นก็กราบเรียนท่านไปด้วยความเคารพว่า จะให้เห็นด้วยทั้งหมดคงไม่ได้

เพราะการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่ใหญ่หลวงมาก และน่าห่วงมาก แม้จะดูแล้วว่าการกู้เงินอาจไม่เกินเพดานของวินัยทางการคลังในปัจจุบัน แต่ถ้าหากโครงการที่ลงทุนไปไม่ประสบความสำเร็จ ไม่มีรายได้ ไม่มีผลกำไร ไม่มีผลตอบแทนคุ้มทุน

เช่น รถไฟความเร็วสูงสายใดสายหนึ่งกลายเป็นรถไฟสายเปลี่ยว ไม่มีผู้โดยสาร ขาดทุนยับเยิน ปัญหาและภาระของประเทศชาติในอนาคตจะเกิดขึ้นทันที

ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญท่านชี้ขาดออกมาเช่นนี้ หากมองในแง่ดี ก็ถือเสียว่า เป็นการเริ่มต้นกันใหม่...ให้ถูกที่ถูกทาง และถูกวิธี

เพราะโครงการดีย่อมไม่ตาย เนื่องจากศาลท่านห้ามเฉพาะวิธีหาเงิน กับวิธีจ่ายเงินเท่านั้น แต่โครงการทั้งหมดยังอยู่

รัฐบาลหน้าจะเป็นพรรคไหนก็ตาม สมควรจะหยิบมาดูใหม่ มาวิเคราะห์กันใหม่ อะไรที่เห็นว่าดี ว่างาม มีผลตอบแทนคุ้ม ก็เดินหน้าทันที

เพียงแต่จัดรูปแบบใหม่ให้เข้ามาในกรอบของงบประมาณประจำปี ซึ่งก็สามารถจะใช้ได้ทั้งเงินกู้และเงินปกติ  เพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบของการจัดทำงบประมาณเท่านั้น

ผมขอย้ำอีกครั้งว่า ใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐบาลในงวดหน้า ผมขอเสนอว่าให้หยิบโครงการทั้ง 2 ล้านล้านมาดูใหม่ทันที ทำได้แค่ไหนก็ให้รีบทำโดยไม่ชักช้า

อย่างน้อยก็เกือบครึ่งหนึ่งครับที่ผ่านการวิเคราะห์ในด้านต่างๆแล้วและมีผลตอบแทนที่สามารถดำเนินการได้.


“ซูม”

13 มี.ค. 2557 09:40 13 มี.ค. 2557 09:40 ไทยรัฐ