วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมกะโปรเจกต์สะดุดหัวทิ่ม

เอกชนลุ้นรัฐเดินหน้าหลัง 2 ล้านล้านล้ม

เมกะโปรเจกต์ของรัฐสะดุดหัวทิ่มหลัง พ.ร.บ.2 ล้านล้านล้ม ด้านเอกชนเสียดาย ลุ้นรัฐบาลหาแนวทางเดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ย้ำประเทศไทยยังจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ หวั่นไทยเสียเปรียบการแข่งขัน เมื่อเปิดประตูเออีซี

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆจะยังเดินหน้าต่อไปได้ ถึงแม้จะไม่มี พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท แต่การก่อสร้างให้ครบทั้ง 10 สาย จะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในระยะ 7 ปีตามที่กำหนด อาจจะล่าช้าออกไปไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี และอาจจะต้องเรียงลำดับเส้นทางที่จะก่อสร้างก่อนและหลังขึ้นมาใหม่ เพราะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจะไม่สามารถก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายไปพร้อมกันได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนเมื่อไม่มี พ.ร.บ.กู้เงิน การหาเงินมาดำเนินโครงการก็จะทำได้น้อยลง วงเงินที่จะนำมาลงทุนจึงไม่เพียงพอที่จะทำได้ทั้งหมด และอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 ปี จึงจะก่อสร้างรถไฟฟ้าได้ครบทุกสาย

ด้านนายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ร.ฟ.ท.ไม่สามารถเดินหน้าโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางคู่ทั่วประเทศ 28 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทได้ตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ระบบรางของไทยไม่สามารถแข่งขันกับชาติอื่นในอาเซียนได้ ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศ แต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากรัฐบาลเห็นว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ยังมีความสำคัญต้องทำต่อ ก็อาจเสนอใช้เงินส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการ

ส่วนนายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า แผนการลงทุนในโครงการบูรณะทางหลวงสายหลักระหว่างภาคจำนวน 56 โครงการและโครงการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรเพื่อประสิทธิภาพทางหลวงทั่วประเทศ วงเงินรวม 242,380 ล้านบาท จะต้องชะลอออกไป อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลเห็นว่าโครงการของ ทล.มีความจำเป็นต้องการเร่งรัด ก็สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อนำมาใช้ดำเนินการได้ หรืออาจจะพิจารณากู้เงินจากแหล่งอื่น เช่น จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือธนาคารโลก แทน

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.จะต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีความจำเป็นจากเดิมที่อยู่ในร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ไปบรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2558 แทน เช่น โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ โครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยว (Royal Coast) โครงข่ายถนนทางหลวงชนบทเชื่อมต่อการค้า การลงทุน และการขนส่ง เป็นต้น

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า น่าเสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งหลายๆ ประเทศ ก็ได้ติดตามความคืบหน้าการสร้างระบบโครงการพื้นฐานของไทย เพราะมองไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ขณะนี้ต้องรอดูว่า รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะใกล้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว การก่อสร้างโครงการพื้นฐานใหม่เพิ่มเติม ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่เช่นนั้นไทยจะเสียเปรียบการแข่งขัน ทั้งนี้ โครงการต่างๆใน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ถือเป็นโครงการที่ดีมาก หากดำเนินการได้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์แล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกขายสินค้าผ่านชายแดนมากขึ้น ลดความเลื่อมล้ำ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆได้ด้วย.

เมกะโปรเจกต์ของรัฐสะดุดหัวทิ่มหลัง พ.ร.บ.2 ล้านล้านล้ม ด้านเอกชนเสียดาย ลุ้นรัฐบาลหาแนวทางเดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ย้ำประเทศไทยยังจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ หวั่นไทยเสียเปรียบการแข่งขัน เมื่อเปิดประตูเออีซี... 13 มี.ค. 2557 03:01 ไทยรัฐ