วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฮิตแห่สมัครสอบตรง มทร.ธัญบุรี กว่า 20,000 คน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี ประเภทรับตรง โดยสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อกับ มทร.ธัญบุรี จำนวนมากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2,000 คน โดยสาขาที่มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน มีอัตราการแข่งขัน 35:1 กลุ่มบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17:1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 12:1 และกลุ่มสายสังคม 5:1 โดยในการสอบคัดเลือกวันที่ 15-16 มี.ค.นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีสนามสอบทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ สนามสอบ มทร.ธัญบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และโรงเรียนวัดเขียนเขต จึงอยากให้ผู้สมัครสอบศึกษาเส้นทางการเดินทาง และสนามสอบให้ชัดเจน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th

“ในภาพรวมกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ยังมีผู้สมัครในจำนวนที่ค่อนข้างสูง แม้จะมีตัวเลขเพิ่มไม่มาก แต่ก็ยังมีอัตราการแข่งขัน สูงสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานยังมีความต้องการในกลุ่มนี้อยู่ โดยเฉพาะการเปิดประเทศจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เด็กไทยเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ ภาครัฐจึงควรสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อไป และควรเชื่อมโยงไปให้ถึงระดับอาชีวศึกษาด้วย” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี... 13 มี.ค. 2557 02:52 13 มี.ค. 2557 02:52 ไทยรัฐ