วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"นิพนธ์" ชูวันช้างไทยประชากรเพิ่ม

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า วันที่ 13 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันช้างไทย ซึ่งสถานการณ์ของช้างไทยขณะนี้ มีช้างป่าประมาณ 3,000 - 3,500 ตัว กระจายในป่าอนุรักษ์ 68 แห่ง โดยพื้นที่ที่มีประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานฯเขาใหญ่ และอุทยานฯกุยบุรี ส่วนช้างเลี้ยง มีประมาณ 3,200 เชือก ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ กำลังตรวจสอบปางช้างเอกชนและสวนสัตว์สาธารณะเพื่อป้องกันการลักลอบนำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะ นอกจากนี้ ยังติดตามการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อให้ช้างและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

นายนิพนธ์กล่าวต่อว่า กรมอุทยานฯได้ใช้งบประมาณแก้ปัญหาช้างป่าจำนวน 37,282,150 บาท ในพื้นที่ 17 แห่ง เพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายเส้นทางเดินหากินของช้างป่าที่เสี่ยงออกนอกพื้นที่ รวมทั้งทำรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างป่า ระยะทางรวม 43 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาภูหลวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ขุดคูป้องกันช้างป่านอกพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 477 กิโลเมตร และปลูกพืชให้ช้าง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานฯกุยบุรี อุทยานฯ แก่งกระจาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและอุทยานฯเขาสก ที่สำคัญได้ปล่อยช้างสู่ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 23 ตัว เขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่าดอยผาเมือง 15 ตัวและอุทยานฯภูพาน 6 ตัว.

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า วันที่ 13 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันช้างไทย... 13 มี.ค. 2557 02:49 13 มี.ค. 2557 02:50 ไทยรัฐ