วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ค้าหวั่นเอาถังก๊าซบ้านไปเติมในปั๊ม

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ สมาคมฯจะหารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เพื่อที่จะสรุปภาพรวม การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงจะเสนอให้ ธพ.หามาตรการควบคุมการลักลอบใช้แอลพีจีผิดประเภท เนื่องจากราคาแอลพีจีครัวเรือนที่จะปรับขึ้นเดือนละ 50 สตางค์ (สต.) ต่อกิโลกรัม (กก.) ไปจนครบ 24.82 บาทต่อ กก.จะยิ่งทำให้ส่วนต่างราคาสูงเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับราคาแอลพีจีภาคขนส่งที่ตรึงราคาไว้ที่ระดับ 21.38 บาทต่อ  กก. สมาคมฯจึงเกรงว่าจะเอื้อให้เกิดการนำถังแอลพีจีที่ใช้ในภาคครัวเรือนไปเติมตามปั๊มแก๊สได้  “เรื่องดังกล่าวต้องหารือภายในเดือน  มี.ค.นี้ เพราะราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนอยู่ที่ 21.63 บาทต่อ กก.และราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ตรึงไว้ที่ 21.38 บาทต่อ  กก. แต่จากนี้ไปแอลพีจีครัวเรือนยังต้องทยอยขึ้นอีกเดือนละ 50 สต.ต่อ กก. ก็จะยิ่งทำให้แอลพีจีภาคครัวเรือนสูงกว่าภาคขนส่งมากขึ้น ซึ่งเห็นว่าถ้าระดับราคาห่างกัน 1 บาทต่อ กก. อาจเห็นการลักลอบนำถังแอลพีจีที่ใช้ภาคครัวเรือนไปเติมที่ปั๊มแก๊สได้ จึงเห็นว่าแนวทางการปรับราคาให้เท่ากันจะเป็นทางที่ดีที่สุด”

นายชิษณุพงศ์ยังกล่าวว่า สมาคมฯจะหารือถึงปัญหาที่ ร้านค้าหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการลดผลกระทบต่อผู้ใช้แอลพีจีที่มีรายได้น้อย 7.7 ล้านรายให้ได้ใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีเดิม ร้องเรียนว่า  ธพ. จัดระเบียบการรับเงินชดเชย ไม่ตรงกับความต้องการของร้านค้า กล่าวคือร้านค้าที่ซื้อแอลพีจีจากผู้ค้ามาตรา 7 รายหนึ่ง แต่กลับต้องไปรับเงินชดเชยจากอีกรายหนึ่ง ดังนั้นจึงจะขอให้ช่วยดูแลปัญหานี้ ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือน 2 เดือนแรกปีนี้ยอมรับว่ายังคงทรงตัวจากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยยังไม่มีอัตรา การเติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนปัญหาการขึ้นราคาแอลพีจีครัวเรือนที่ผ่านมาประชาชนเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น ผู้ที่มีสิทธิ์ก็เริ่มเข้ามาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น

ขณะที่นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) เผยว่า หลังกองทุนเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์พลังงาน ได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตเป็นพลังงาน ทดแทน ตั้งแต่ปี 38 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของฟาร์มทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,140 แห่ง ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 835 ล้านลูกบาศก์เมตร นำไปผลิตไฟฟ้าได้ 1,169 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 4,094 ล้านบาท นอกจากนี้ สถาบันฯยังได้นำก๊าซชีวภาพมาใช้ผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด  (CBG) ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าเอ็นจีวี ที่นำไปใช้เติมในรถยนต์โดยไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์ รวมทั้งยังใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในหมู่บ้านต่างๆ ด้วยการส่งก๊าซชีวภาพผ่านไปตามท่อพีวีซี ดังนั้นเพื่อให้ก๊าซชีวภาพสามารถใช้ทดแทนแอลพีจีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สนพ.จึงสนับสนุนให้ศึกษาการนำก๊าซชีวภาพมาพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกับแอลพีจี และนำมาอัดใส่ถังแทนการส่งผ่านทางท่อ โดยปัจจุบันได้นำร่องแจกฟรีให้ชาวบ้านหมู่บ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ไปใช้ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของไทยที่ปลอดแอลพีจี.

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ สมาคมฯจะหารือร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เพื่อที่จะสรุปภาพรวม การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมา... 13 มี.ค. 2557 02:45 13 มี.ค. 2557 02:45 ไทยรัฐ