วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.เดินหน้าโครงการครูมืออาชีพต่อ

เตรียม 1,140 อัตราไว้บรรจุ เสมา 1 ชี้ช่วยกระตุ้นเด็กสนใจเป็นแม่พิมพ์

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ต่อไป ในกลุ่มนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5, 4 และ 3 ซึ่งในส่วนของนักศึกษาปี 5 ที่กำลังจบการศึกษาในปี 2556 นั้น จะทำต่อเนื่องในปีการศึกษาที่จะถึงนี้เลย แม้จะเกิดปัญหา เนื่องจากนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงต้องเปิดกว้างรับผู้ที่จบการศึกษาในปีก่อนๆ ด้วย แต่นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และเรียนมาทางสาขาขาดแคลน เป็นต้น หลังจากนั้นจะมีการสอบคัดเลือกเข้าโครงการและเข้าอบรมพัฒนาต่อไป ส่วนนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 นั้น การดำเนินการจะมีการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตก่อนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เมื่อได้สถาบันฝ่ายผลิตแล้วนักศึกษาก็สามารถสมัครเข้าโครงการนี้ได้

“การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในแต่ละปีจะมีการพิจารณาให้สอดรับกับอัตราที่สามารถบรรจุได้ โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีอัตราที่บรรจุได้ 1,000 อัตรา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 140 อัตรา ส่วนจะได้รับการบรรจุในสาขาวิชาใดบ้างจะกำหนดอีกครั้ง เท่าที่ทราบขณะนี้วิชาคณิตศาสตร์ยังขาดอัตราครูอยู่มาก เนื่องจากตัวป้อนเด็กที่เรียนสาขานี้มีน้อย นักศึกษาบางคนเรียนไปแล้วมาขอเปลี่ยนสาขาวิชาก็มี ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยังคงใช้หลักการเหมือนเดิม คือ การใช้ภูมิลำเนาของนิสิตนักศึกษาในการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายของครู สำหรับงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการโครงการครั้งนี้มีจำนวน 112 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้น หรือเป็นแรงจูงใจให้เด็กเข้าเรียนครูมากขึ้นโดยเฉพาะสาขาขาดแคลน เพราะจบแล้วมีงานทำแน่นอน” รมว.ศธ.กล่าว.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ต่อไป ... 13 มี.ค. 2557 02:44 13 มี.ค. 2557 02:44 ไทยรัฐ