วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คปท.เสนอร่างกฎหมาย4ฉบับ ปฏิรูปแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

คปท.เสนอร่างกฎหมาย4ฉบับ ปฏิรูปแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

  • Share:

คปท.เสนอร่างกฎหมาย 4 ฉบับ แก้ปัญหาที่ดิน แฉ นักการเมือง ต้นเหตุปฏิรูปที่ดินล้มเหลว ชี้ชัด 2 พรรคการเมืองใหญ่ ถือครองที่ดินมีมูลค่ารวมกันกว่า 1.5 หมื่นล้าน

วันที่ 12 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) นายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสาน คปท. พร้อมด้วย นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)  แถลงข้อเสนอ การปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อเป็นหนึ่งในร่างพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย ก่อนการเลือกตั้ง ของ กปปส. ว่า ขณะนี้สถานการณ์การถือครองที่ดินในประเทศไทย นับวันยิ่งมีการกระจุกตัวสูงขึ้น

จากการศึกษาล่าสุด พบว่า ในจำนวนที่ดินที่สามารถออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิได้ ในจำนวน 130 ล้านไร่ ทั่วประเทศ มีโฉนดที่ดิน จำนวน 30 ล้านฉบับ ที่ถูกครอบครองโดยคนเพียง 15 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน ขณะเดียวกัน มีคนไทยไม่ต่ำกว่า 15 ล้านคน อยู่ในที่ดินทำกินและอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย คิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรและคนจน ถูกดำเนินคดีจากการบุกรุกที่ดินปีละ 6.7 พันคดีต่อปี ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม ประเทศสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เป็นหนึ่งในปัญหาที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวบปัญหา คปท.จึงขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ ด้วยการใช้มาตรการทางภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า บังคับ และป้องกันไม่ให้เกิดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร เกิดการกระจายที่ดิน นำที่ดินของรัฐ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแจกจ่ายให้ประชาชนผ่านธนาคารที่ดิน โดยไม่อนุญาตให้มีการขายต่อ หรือ เปลี่ยนมือเจ้าของ ด้วยการกำหนดให้ที่ดินถือครองเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเมือง 35-50 ตารางวา หากใครถือครองเกินกว่านี้ ต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า

นอกจากนี้ ออกโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน ร่วมเป็นเจ้าของและบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน รวมทั้งเสนอให้มีการเร่งผลักดัน ออกกฎหมายที่ดิน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.โฉนดชุมชน ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหากระจุกตัวของที่ดินและกระจายทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ถ้า กปปส.บรรจุเป็นพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย อย่างจริงจัง จะสามารถเห็นผลได้ภายใน 10 ปี

ด้านนายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ภาคประชาชนไม่อาจคาดหวังให้การเมืองหรือ พรรคการเมืองมาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ได้แล้ว เพราะนักการเมือง ที่อยู่ในรัฐสภาล้วนเป็นผู้ที่ถือครองที่ดินเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเดือน มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา ระบุว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 500 คน ถือครองที่ดินรวมกันประมาณ 35,786 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 15,669.14 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย รวมกันทั้งหมด 282 คน ถือครองที่ดิน 17,897 ไร่ รองลงไปคือ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 151 คน ถือครองที่ดินรวมกัน 12,675 ไร่

โดยนายอำนวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็น ส.ส. ที่ถือครองที่ดินมากสุด เคยถือครองถึง 2,095 ไร่ รองลงมา คือ นายเสนาะ เทียนทอง และนายนิยม วรปัญญา อดีต ส.ส.เพื่อไทย

ขณะที่ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ คือ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  อดีต ส.ส.กทม. ถือครองที่ดิน 1,078 ไร่ ดังนั้น หากแผนการปฏิรูปที่ดินที่ คปท. เสนอถูกสกัดหรือขัดขวางจากกลุ่มนายทุนและนักการเมือง เหมือนเช่นในอดีต ที่ต้องสู้มากว่า 30 ปี ทางภาคประชาชนจะรณรงค์เคลื่อนไหว รวบรวมรายชื่อ 1 ล้านชื่อ ผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้